SOVNER SENERE: Studien viser at barn med fedme sovnet nesten førti minutter senere i gjennomsnitt, og sto opp senere også. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

SOVNER SENERE: Studien viser at barn med fedme sovnet nesten førti minutter senere i gjennomsnitt, og sto opp senere også. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Foto:

Studie: Foreldre var ikke klar over barnas pusteforstyrrelser

Barn med fedme har mer pusteforstyrrelser under søvn, viser studie. Det er viktig at helsepersonell ber foreldre følge med på om barnet snorker og er sliten på morgenen, mener forsker. 

– Pustepause under søvn kan føre til dårligere prestasjoner på skolen, mer atferdsproblemer, og negative metabolske og kardiovaskulære konsekvenser, sier stipendiat Hanna Flækøy Skjåkødegård. 

Hun er medforfatter i tre delstudier av FABO-studien, som ledes av Petur Juliusson og Yngvild Danielsen i Bergen Pediatric Obesity Research Group. 

Skjåkødegård sier at ved søvnapné hos voksne setter man i gang behandling, men at søvn ofte glipper i oppfølgingen av barn og unge.

LIVSKVALITET: Hanna Flækøy Skjåkødegård sier at tidligere forskning viser at barn med fedme rapporterer livskvalitet på linje med jevnaldrende som har kreft.

      
        Foto: Vetle Gjeilo
LIVSKVALITET: Hanna Flækøy Skjåkødegård sier at tidligere forskning viser at barn med fedme rapporterer livskvalitet på linje med jevnaldrende som har kreft. Foto: Vetle Gjeilo

Forskjøvet døgnrytme

Skjåkødegård mener det er viktig at helsepersonell gjør foreldre oppmerksomme på at de bør følge med på om barnet snorker og er trøtt og sliten på morgenen.

– Vi målte søvn hos barn og unge med alvorlig fedme og sammenliknet med normalvektige.

Barn med fedme har mer pusteforstyrrelser under søvn, ifølge studien.

– Vi så at foreldre ofte ikke var klar over pusteproblemene.   

Skjåkødegård understreker at det er viktig å finne ut hvordan man kan få behandlingen til å fungere bedre for barn og unge, og at man må fokusere mer på søvn. 

– I Norge predikerer man at 133.000 barn mellom fem og nitten år vil ha fedme i 2030. Man har ofte et fokus på søvnlengde hos barn og kartlegger dette, men det er viktig å se på hvordan forskjøvet søvn påvirker negativt.

I studien fant de at aktivitetsnivå henger sammen med når barna legger seg på kvelden. De som la seg tidligere på kvelden, hadde et høyere aktivitetsnivå gjennom dagen.

– Det var stor forskjell mellom normalvektige og barn med fedme. Barn med fedme sovnet nesten 40 minutter senere i gjennomsnitt og sto opp senere også. Tidligere studier har vist at barn med fedme sover kortere, men i denne studien gjør de ikke det. De kompenserer på morgenen og våkner senere.

For en del av barna vil det dermed være vanskelig å rekke skolestart. 

– Forskjøvet døgnrytme henger sammen med skjermtid og lavere aktivitetsnivå. Det blir en negativ spiral av atferd som påvirker hverandre.

Når man har forskjøvet døgnrytme, har man mindre aktivitet og mer skjermtid, noe som er med på å opprettholde alvorlig fedme, forklarer hun. 

Færre deltar i organisert idrett

FABO-studien, som gjennomføres ved Poliklinikk for overvekt, Haukeland Universitetssjukehus, evaluerer effekten av familiebasert atferdsbehandling mot fedme hos barn og unge sammenlignet med standardbehandlingen gitt ved sykehuset.

I studien undersøker de endringer i vekt, KMI, blodtrykk og risiko for blant annet diabetes. I tillegg ser de på spisemønstre, fysisk aktivitet, søvn, selvbilde og psykososial fungering og trivsel.

– I den siste studien ser vi at barna med fedme har et lavere aktivitetsnivå. Det som er mest spennende, og et viktig budskap, er at vi ser en sammenheng mellom aktivitetsnivå og deltakelse i organisert idrett.

Blant barn og unge med alvorlig fedme deltar drøyt tretti prosent i organisert idrett, mens i gruppen med normalvektige er deltakelsen på sytti prosent.

Barna som ikke var med i organisert idrett, hadde et lavere aktivitetsnivå.

– Ikke godt nok tilbud

Skjåkødegård sier at det er viktig å fokusere på at idrett i hovedsak skal være en sosial arena for barn og unge hvor de møter venner og er i aktivitet.

– Vi vet at barn og unge med fedme har en del barrierer for å delta i aktiviteter, og per nå har man ikke et tilbud som er bra nok for denne gruppen. Det er synd fordi fysisk aktivitet gir veldig positiv effekt på helsen.

Uavhengig av vektreduksjon er fysisk aktivitet svært viktig for å bedre fysisk form, hjertehelse, pust og mental helse, understreker hun.

– Tidligere forskning viser at barn med fedme rapporterer livskvalitet på linje med jevnaldrende som har kreft.

Barna i studien som var yngre enn tolv år, var mer i aktivitet.

– En faktor er at man faller av aktiviteter når man blir eldre, men barn med fedme gjør det i større grad enn normalvektige. Andre studier peker på at blant annet balanse, koordinasjon og motorikk utvikles senere hos en del av de som utvikler fedme tidlig.

Forskningsgruppen, i samarbeid med forskere på barnefedme fra hele landet, er i oppstartfasen av en ny nasjonal studie, eBATTLE Obesity, hvor de skal forsøke å gi et bedre behandlingstilbud til ungdom med alvorlig fedme.

Powered by Labrador CMS