ARENAFLEKSIBEL: Hjemmesykehuset er et tilbud for barn mellom null og atten år hvor det er behov for intensiv, akutt og arenafleksibel behandling for å unngå forverring av sykdom, forebygge selvmord og innleggelse i akutt- og døgnavdelinger.

Foto: Henriette Bertheussen Isachsen

Nytt hjemmesykehus behandler barn og unge i akutt krise

– Den nyåpnede seksjonen innebærer at vi dobler kapasiteten på det akutt-ambulante tilbudet i Oslo, sier klinikksjef Anne-Stine Meltzer.

Et nytt hjemmesykehus for seks av Oslos bydeler gir behandling når pasienter har behov for intensiv og arenafleksibel behandling i akutte perioder. Aktuelle tilstander er psykose, selvmordsrisiko, alvorlig utagering, selvskading og spiseforstyrrelser.

Hjemmesykehuset er et tilbud for barn fra null til atten år, som tilhører Nic Waals Institutt på Lovisenberg og BUP Vest på Diakonhjemmet sykehus. 

Målsettingen er at det ikke skal være ventetid på tilbudet, og at barn og unge skal slippe innleggelse i døgnavdeling.

Møte barna på deres premisser

Når det er behov for intensiv oppfølging vil hjemmesykehuset, Akutt-ambulant seksjon, umiddelbart gå inn med minst to medarbeidere. Behandlingen kan skje hjemme, på klinikken, på skoler, i barnehager, i barneverninstitusjoner, digitalt og andre steder.

– Den nyåpnede seksjonen innebærer at vi dobler kapasiteten på det akutt-ambulante tilbudet i Oslo, sier klinikksjef Anne-Stine Meltzer.

Hun peker på økningen i henvisninger til psykisk helsevern for barn og unge i løpet av pandemien.

– Det vi synes har vært aller tyngst er at når familiene har hatt det aller verst så har vi ikke hatt nok krefter. Så den doblingen håper vi skal være tilstrekkelig til at alle skal få hjelp samme dag eller dagen etter når krisen er størst.

Helseminister Ingvild Kjerkol sier at det nye tilbudet er oppløftende. 

– Her jobber man arenafleksibelt og møter ungdommene der de er. Hjemmesykehuset ivaretar både barnet og familien, slik at dette er et veldig etterspurt tilbud. 

Kjerkol påpeker at mange barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker er flinke til å jobbe ambulerende og arenafleksibelt. 

– Her har man laget en mer fast tjeneste for akkurat det formålet og vi må i mye større grad møte barn og unge på deres premisser, og ikke la de strukturene vi har laget i tjenesten være til hinder for å få gitt god helsehjelp. 

UNATURLIG SETTING: Seksjonsleder Per Martin Løken sier at å reise til en klinikk og sitte på et kontor gir en unaturlig setting for barn og ungdom og at mange setter pris på å slippe det.  Foto: Henriette Bertheussen Isachsen

– Ingenting er bedre enn at tjenesten går foran, slik som det vi har sett i dag gjennom åpningen av dette tilbudet.

Mindre kunstig

17 familier har fått hjelp i løpet av de ti første ukene tilbudet har eksistert.

Seksjonsleder Per Martin Løken forteller at det som skiller dette hjemmesykehuset fra tilsvarende tjenester andre steder i landet er at det er organisert i poliklinikk. 

– På den måten har vi mulighet til å samarbeide enda tettere med polikliniske behandlere, som er de som kjenner familiene best. 

Seksjonslederen forteller at de jobber systemisk, som betyr at de ikke bare jobber med individet, men også alle de som står rundt.

– Dette er lettere å få til dersom vi er der de er. 

Å måtte reise til en klinikk og sitte på et kontor gir en unaturlig setting for barn og ungdom og mange setter pris på å slippe det, forklarer seksjonslederen. 

– Vi får innblikk i hvordan det er for barna der de er – det blir en mindre kunstig situasjon for dem. De synes det kan være vanskelig, stigmatiserende og mer utfordrende å åpne seg og føler seg mer trygge hjemme.

For en del av barna og ungdommene som blir henvist direkte til poliklinikk er det behov for å gå inn med akutt-ambulant seksjonen med en gang.

– Da er det ikke slik at de venter på frist til å komme inn, deretter poliklinikk og så til oss – da hender det at det er vi som starter opp og går inn med en gang slik at de får hjelp på dagen eller dagen etter.

Løken påpeker at det er mange som strever og at litt av utfordringen med et slik tilbud er å kalibrere det slik at de kan gi god nok hjelp til de familiene som absolutt trenger det, i tillegg til å styrke poliklinikk og hjelpe til med tilbakeføring slik at de kan fortsette oppfølgingen der.

Powered by Labrador CMS