MUTASJON: I bukspyttkjertelen er de insulinproduserende cellene (grønne) vanligvis omgitt av celler som produserer fordøyelsesenzymet CEL (røde). I sykdommen MODY8 er de røde cellene blitt ødelagt. I stedet kan CEL påvises i noen av de grønne cellene.

 Foto: Jahedul Alam
MUTASJON: I bukspyttkjertelen er de insulinproduserende cellene (grønne) vanligvis omgitt av celler som produserer fordøyelsesenzymet CEL (røde). I sykdommen MODY8 er de røde cellene blitt ødelagt. I stedet kan CEL påvises i noen av de grønne cellene.
Foto: Jahedul Alam

– Funnene våre kan kanskje bidra til å forklare enkelte tilfeller av type 1-diabetes

Nye resultater beskrevet av forskere ved Harvard Medical School og Universitetet i Bergen viser hvordan fordøyelsesenzymer som produseres i bukspyttkjertelen, kan påvirke produksjonen av insulin negativt. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

En form for arvelig diabetes, kalt MODY8, skyldes mutasjoner som ødelegger fordøyelsesenzymet karboksylester-lipase. Enzymet forkortes vanligvis CEL.

– Mysteriet har vært hvordan mutasjonen påvirker de hormonproduserende cellene. Det er dette man mener å ha funnet en mulig forklaring på i den nye studien, sier Anders Molven, professor i molekylær patologi ved Klinisk institutt, på Universitetet i Bergen. 

INSULINPRODUKSJON: Anders Molven sier at funnene viser hvordan en sykdomsprosess som starter i den delen av bukspyttkjertelen som skiller ut fordøyelsesenzymer, til slutt kan nedsette insulinproduksjonen.

      
        Foto: UiB
INSULINPRODUKSJON: Anders Molven sier at funnene viser hvordan en sykdomsprosess som starter i den delen av bukspyttkjertelen som skiller ut fordøyelsesenzymer, til slutt kan nedsette insulinproduksjonen. Foto: UiB

Det ødelagte proteinet kan transporteres til de hormonproduserende cellene og skade dem. Resultatet blir mindre insulinsekresjon og til slutt diabetes.

Helge Ræder, professor i pediatri, har sammen med Molven gitt viktige bidrag til studien, ledet av professor Rohit Kulkarni ved Harvard Medical School. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Nature Metabolism. 

– Skilte ut mindre insulin
Molven forklarer at i studien ble det først brukt cellekulturer.

– Insulinproduserende celler ble tilsatt væske fra andre celler som produserte CEL-protein, enten av den muterte eller den normale formen. Mutert CEL klumpet seg sammen og ble raskt tatt opp av insulin-cellene. Dermed delte disse seg langsommere, døde lettere og skilte ut mindre insulin.

Eksperimentet ble gjentatt ved å transplantere de ulike typene av celler inn i mus og observere effekten der.

– Til slutt undersøkte vi materiale fra pasienter med den sjeldne diabetesformen. Alle data tydet på at insulinproduserende celler kan ta opp og skades av det ødelagte fordøyelsesenzymet.

Nye behandlingsprinsipper
– Dette er veldig spennende basalforskning, synes vi.

Molven håper at kunnskapen i fremtiden kan bidra til nye behandlingsprinsipper. 

– Funnene våre kan kanskje bidra til å forklare enkelte tilfeller av type 1-diabetes fordi vi vet at CEL er en risikofaktor for denne sykdommen.

– En spennende tanke er at man i fremtiden kan finne nye behandlingsprinsipper for enkelte tilfeller av diabetes: Ved spesifikt å fjerne et ødelagt fordøyelsesenzym hindres det i å nå de insulinproduserende cellene, og utviklingen av diabetes stopper eller blir forsinket.

Powered by Labrador CMS