Lover å oppfylle Den gylne regel innen to år

– Da har jeg vel satt meg i en situasjon hvor jeg må finne meg annet egnet arbeid, men det får vi jo se, svarte direktøren i Helse Vest på spørsmål om hva som skjer dersom løftet ikke innfris.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Den gylne regel er en prioriteringsregel som sier at psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal prioriteres sterkere enn somatisk sektor. 

Under Helsedagen 2021 presenterte administrerende direktør i Helse-Vest, Inger Cathrine Bryne, et tydelig budskap. 

Se videoklippet i vinduet over. 

– Det er jo egentlig en klar målsetting. Vi vil få til Den gylne regel. Vi vil levere på de kravene vi egentlig har hatt lenge, men som vi ikke har klart å levere på i Helse Vest, sa hun. 

Et løft for sikkerhetspsykiatri 
– Det er fordi jeg ser at vi har forsøkt på ulike vis og vi har ikke fått de resultatene vi ønsker oss. Det nytter ikke å gjøre mer av det som tidligere har vist seg ikke å gi resultat, vi må gjøre noe annet, sier Bryne. 

Direktøren sier at styret har besluttet at de skal prioritere sikkerhetspsykiatri. 

Nå har vi prøvd lenge og ikke fått det til, nå vil vi prøve enda hardere Inger Cathrine Bryne

– Nå jobber alle foretakene på vestlandet med hvordan de vil bygge opp sin psykiatri til en nasjonal gjennomsnittsstandard. Der ligger Helse Vest lavere enn de andre regionene. 

Bryne sier at de må se på hvordan barne- og ungdomspsykiatrien kan styrkes. 

– Ikke bare i form av flere tellekanter, men kanskje i form av flere ressurser tilført barne- og ungdomspsykiatrien, og finne nye modeller for å samhandle med kommunehelsetjenesten. Hvilke modeller som blir valgt og hvordan de ekstra midlene skal brukes, er det i stor grad opp til fagfolkene og ledelsen for psykisk helsevern å finne ut av. 

Med tanke på sikkerhetspsykiatrien sier Bryne at styret har tatt noen tydelige valg med tanke på flere plasser og bedre bygningskapasitet. 

– Dette er et samspill mellom fagmiljøer, ledere og styrene som sier at nå har vi prøvd lenge og ikke fått det til, nå vil vi prøve enda hardere og med andre virkemidler for å faktisk realisere det. Så står ikke dette og faller på meg. Vi er antakelig en åtte-ni hundre. for ikke å si tusen, som må engasjeres i dette for at vi faktisk skal få det til. Det jeg er målbærer av, er det klare målet vi har satt oss på vestlandet.  

Setter pris på tydeligheten
Leder Lill Sverresdatter Larsen, leder i Sykepleierforbundet, sier at Bryne går foran med et godt eksempel når hun tør å være så tydelig på å sette en to års frist. 

– Vi har snakket i årevis om Den gylne regel for psykisk helsevern og at måten de både finansierer og gjør arbeidet på ikke fungerer godt nok og det skjer ingen endring av betydning. Det er ganske dramatiske forhold der ute både for pasienter, pårørende og for ansatte.

Larsen understreker at det skal være trygt både å være pasient og å være ansatt. 

– Så jeg setter stor pris på den tydeligheten som hun har og vi vil veldig gjerne bidra til å oppfylle det målet innen to år. 

Forbundslederen påpeker at tydelighet til ledere på alle nivå er nødvendig. 

– Som hun selv sa, budsjettene er en ting, men så viser regnskapene noe annet. Da må det være en tydelighet ned til ledere på alle nivåer om at prioriteringen skal være til psykisk helsevern knyttet til finansiering, men så må det også gjøres noe med kvalitetsindikatorene, som hun pratet om. 

Larsen trekker frem viktigheten av å ha mange nok folk på jobb til å gjøre den jobben som er nødvendig for å oppnå målsettingene som blir satt av lederne.  

– Dette handler i all hovedsak om ledelse tett ned på der klinikken og pasientene er, og at vi har nok folk til å oppfylle de målene og de behovene som pasientene har og de målene som er satt høyere opp. 

Er det oppnåelig på to år? 

– Det er fult mulig hvis man bare legger innsats i det og vekten på den foten. Det er jo det jeg opplever at Inger Cathrine virkelig gjør, sier Larsen. 

Evne til å prioritere 
– Det er utvilsomt et tøft løfte, sier Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen. 

NØDVENDIG: Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen. beskriver målet Helse Vest har satt seg som tøft, men mener at det er nødvendig med høye ambisjoner for å få en endring.

Rime påpeker at det er helt riktig at det må prioriteres. 

– Og så er spørsmålet hvordan. Fordi som hun selv sa, du skal prioritere noe ned. Det var jo ikke noe konkret på det, og så vet du jo at somatikken vokser veldig. For å klare å prioritere opp psykiatrien, kreves det økt kompetanse, flere psykiatere inn og et kompetanseløft for å kunne behandle pasientene bedre. 

Anne-Karin Rime sier at man skal ha ambisiøse mål fordi da får man til ting. 

– Og så betyr det jo ikke at det hun da har gjort i to år, er mislykket om hun ikke når målet. Så jeg synes at det er tøft at hun uttaler det og viser evne til å prioritere.  

Langt etterslep 
Håkon Kongsrud Skard, president i Norsk psykologforening, sier at Bryne trakk frem flere av de sentrale punktene. 

– Det ene er å se på hvilke styringsmål og kvalitetsindikatorer vi bruker som både er uhensiktsmessige og skaper vridninger i driften som ikke er til pasientens beste. Samhandling med Nav og andre tjenesteytere som kan bidra til et helhetlig tilbud til pasientene, og som faktisk er med på å heve funksjonen er utrolig sentralt. 

Han peker på hva han mener at fagmiljøene kan bidra med. 

ALVOR: Lederen i Norsk psykologforening sier at de nå forventer at de andre regionale helseforetakene innser alvoret og følger Helse Vest i denne prioriteringen.

– Hvordan nå bedre ut med tjenestene? Være mer oppsøkende og særlig overfor barn og unge. Være til stede på de arenaene hvor de primært er, altså skolen. Det er mange utviklingstrekk som vi ønsker å understøtte, og så gjelder det nettopp å fjerne hindringer som ligger der i dag både i styringssystemener og lovverk.  

Skard beskriver løftet som et offensivt og fint mål som han støtter helhjertet. 

– Nå har jo ikke Den gylne regel blitt oppfylt i de foregående årene, så det er på høy tid – og det er et langt etterslep når det gjelder å bygge opp kapasiteten. Vi forventer nå at de andre regionale helseforetakene innser alvoret og følger Helse Vest i denne prioriteringen.

Powered by Labrador CMS