UTBRUDD: En regional utbruddsgruppe skal kartlegge utbruddet av bakterien Pseudomonas aeruginosa.

Foto: Getty Images

Regional gruppe skal undersøke bakterieutbrudd

Bakterien Pseudomonas aeruginosa er påvist hos pasienter ved tre sykehus i Helse Nord.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

En regional utbruddsgruppe skal nå kartlegge situasjonen.

Det bekrefter Helse Nord i en pressemelding lille julaften.

I november ble det kjent at tre alvorlig syke pasienter med covid-19 døde etter smitte av pseudomonas ved intensivavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø.

Kan være et regionalt utbrudd
Nå bekrefter de at omfattende undersøkelser har nå avdekket smitte blant ytterlige fem pasienter, henholdsvis to ved UNN Tromsø, en ved UNN Narvik, og to pasienter ved Nordlanssykehuset Bodø.

– Resultatene av undersøkelsene var klare tirsdag 21. desember, og det er ikke kjent felles knutepunkt mellom de pasientene som har påvist smitte. Derfor tar vi som utgangspunkt i videre arbeid at dette kan være et regionalt utbrudd, sier fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli.

Pseudomonas aeruginosa er en vanlig bakterie som trives i vann og fuktige omgivelser, også i sykehusmiljø. Bakterien er sjeldent farlig for friske, men kan gi alvorlig infeksjon hos intensivpasienter eller hos pasienter med svekket immunforsvar.

Motstandsdyktig
Bakterien er ofte motstandsdyktig mot vanlige antibiotika, men kan behandles med bredspektret antibiotika.

– Bakterien kan være farlig for svært syke pasienter. Sykehusene har gode smittevernsrutiner. Pasienter og pårørende som skal til våre sykehus kan være sikre på at vi tar situasjonen på største alvor, sier fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli.

Powered by Labrador CMS