ALVORLIG: Bakterien Pseudomonas aeruginosa kan gi alvorlig infeksjon hos mennesker med svekket immunforsvar.

Foto: Getty Images

Fraråder bruk av Oasis-produkter i sykehus

Det pågår et utbrudd i landets sykehus med bakterien Pseudomonas aeruginosa. Mattilsynet har avdekket at produsenten og importøren ikke har god nok oversikt over hvilke produkter som potensielt kan være kontaminer og fraråder nå bruk av disse produktene.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Utbruddene stammer fra flere produkter fra Vernacare merket «Oasis». Bakterien gir sjelden sykdom hos friske mennesker med normalt godt immunforsvar, men den kan gi alvorlig infeksjon hos mennesker med svekket immunforsvar.

Dagens Medisin har tidligere omtalt bakterieutbruddet, som først ble oppdaget lille julaften på Universitetssykehuset i Nord-Norge, men senere har spredt seg til 28 sykehus i alle fire helseregioner, deriblant Norges største; Oslo universitetssykehus, der smittekilden også ble avdekket i mars. 

Vernacare lager flere typer produkter, blant annet dusjhetter og vaskekluter. Alle produktene markedsføres under navnet «Oasis» og er primært solgt til sykehus og eldrehjem, opplyser Mattilsynet i en pressemelding.

Har ikke god nok oversikt

Mattilsynet har avdekket at produsenten og importøren ikke har god nok oversikt over hvilke produkter som potensielt kan være kontaminert.

«For å beskytte sårbare pasienter og andre forbrukere ber nå Mattilsynet om at ingen bruker Oasis-produkter inntil videre. Dette gjelder uavhengig av produksjonsdato og lotnr», heter det i pressemeldingen.

«Ganske inngripende»

– Dette er en komplisert sak. I denne saken så har vårt sporingsarbeid avdekket at det ikke finnes god nok oversikt over hvilke produkter som potensielt kan være kontaminert. Det er ganske inngripende å be alle om å slutte å bruke disse produktene av et føre-var prinsipp, men vi mener det er viktig å gjøre det for å beskytte liv og helse, sier Birgitte Lyrån, seniorinspektør i Mattilsynet.

Vi mener det er viktig å gjøre det for å beskytte liv og helse. Birgitte Lyrån

– Vi vet heller ikke hvor mange typer Oasis-produkter som er på det norske markedet, eller hvor de er sendt, men vi vet at dette er et populært produkt og at det har vært i bruk i helsetjenesten i 20 år. Det er nå viktig at den bruken stanses, og man finner andre produkter for stell av pasienter, legger hun tli. 

Produsenten og de ansvarlige for dette produktet i EU må finne kilden til kontamineringen før Mattilsynet kan ta stilling til videre bruk av produktene.

Powered by Labrador CMS