RISIKOFAKTORER: Risikoen for å utvikle atrieflimmer øker blant annet hos personer med hjertesvikt eller høyt blodtrykk, ifølge en norsk studie. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:
RISIKOFAKTORER: Risikoen for å utvikle atrieflimmer øker blant annet hos personer med hjertesvikt eller høyt blodtrykk, ifølge en norsk studie. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

Avdekket høyere forekomst av atrieflimmer enn forventet

Norske menn og kvinner i midten av 60-årene har mer atrieflimmer enn det som har vært sett i andre studier for samme aldersgruppe.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Forekomsten av atrieflimmer var 4,5 prosent. Det fremgår av en norsk prospektiv observasjonsstudie nylig publisert i BMJ Open.

– Dette er relativt høyt, sammenlignet med funn i andre studier. Samtidig vet vi at en betydelig andel av atrieflimmer, kanskje én av tre tilfeller, forblir udiagnostisert. Tross en høy forekomst, var de aller fleste tilfellene i vår studie kjent fra før – noe som understreker at man må lete grundigere og lengre enn med en enkeltstående EKG-undersøkelse for å oppdage anfallsvis og asymptomatisk atrieflimmer, uttaler førsteforfatter Trygve Berge, lege og stipendiat ved Bærum sykehus, til Dagens Medisin.

Vi må lete grundigere og lengre enn med en enkeltstående EKG-undersøkelse for å oppdage anfallsvis og asymptomatisk atrieflimmer. Trygve Berge, førsteforfatter, lege og stipendiat ved Bærum sykehus

Langtidsstudie
Dataene omfatter 3.706 pasienter hjemmehørende i Akershus, født i 1950 og som ble fulgt opp med screening for atrieflimmer ved 63-65 års alder. Studien (Akershus Cardiac Examination 1950-study) er utført ved Akershus universitetssykehus og ved Bærum sykehus. Alle deltagerne i studien gjennomgikk grundig utredning, inkludert EKG.

– Vi har kartlagt hjerte- og karhelsen til et helt årskull i Akershus, midt i 60-årene, og skal følge disse over flere år for å studere risikofaktorer og markører for utvikling av både atrieflimmer og andre hjertesykdommer, forteller Berge.

Risikofaktorer
Drøyt seks av ti deltagere hadde høyt blodtrykk, mens overvekt eller fedme ble sett hos to av tre.

– Dette er en aldersgruppe der svært mange har god helse. Det er likevel urovekkende at svært mange er overvektige – så mange som to av tre. I tillegg har nesten like mange enten høyt blodtrykk eller behandles for dette. På befolkningsnivå er dette de to viktigste risikofaktorene for atrieflimmer vi kan gjøre noe med, poengterer Berge.

Analyser avdekket blant annet at høyt blodtrykk økte risikoen for atrieflimmer med 2,5 ganger, mens den relative risikoen var 3,5 ganger forhøyet hos personer med hjertesvikt. Det var også mer enn doblet risiko for atrieflimmer dersom minst én av førsteledds-slektninger hadde atrieflimmer.

2,4 prosent av kvinnene og 6,4 prosent av mennene viste seg å ha atrieflimmer. Artikkelforfatterne mener at komorbiditet og høyde/vekt kan forklare en stor del av kjønnsforskjellene i forekomst.

Artikkelen ble oppdatert med kommentarer fra Berge 9. august.

Powered by Labrador CMS