NYTT PRINSIPP: Det nye legemiddelet har en annen virkningsmekanisme, forklarer professor Henrik Hjorth-Hansen ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU og leder Nordisk KML-studiegruppe (NCMLSG).

Foto: Arkivfoto

Nytt behandlingsprinsipp for enkelte leukemipasienter: – Lovende resultater

Studieresultater fra en fase 3-studie på pasienter med kronisk myelogen leukemi med tilbakefall, viser effekt av legemiddelet asciminib som andre linjebehandling, eller i senere behandlingslinjer.Professor Henrik Hjorth-Hansen ved NTNU mener det allerede er meget god behandling tilgjengelig for KML-pasientene i dag, men er positiv til å kunne få flere behandlingsmuligheter.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

For ett år siden publiserte tidsskriftet New England Journal of Medicine data fra en fase 1-studie på legemiddelet asciminib for pasienter med kronisk myelogen leukemi (KML), som hadde fått tidligere behandling mot kreften.

Denne uken offentliggjorde forskerne data fra fase 3-studien ASCEMBL hvor legemiddelet er sammenlignet med legemiddelet bosutinib, en godkjent behandling for pasienter i denne situasjonen. Resultatene ble løftet frem ved å publiseres som et såkalt «Late Breaking Abstract» på den amerikanske hematologi-kongressen ASH.

– Dette er lovende resultater, sier Henrik Hjorth-Hansen til Dagens Medisin om studieresultatene.

Hjorth-Hansen er professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU, sjef ved Avdeling for blodsykdommer ved St. Olavs hospital og leder Nordisk KML-studiegruppe (NCMLSG).

Nytt prinsipp

Det nye legemiddelet benytter en ny mekanisme for å motvirke at sykdommen forverrer seg.

– Dette er et teoretisk interessant prinsipp, sier Hjorth-Hanssen.

– I dag brukes tyrosinkinase-hemmere, både mot KML og andre kreftformer. Tyrosinkinase-hemmerne blokkerer det ATP-bindende setet i cellene. Asciminib er en såkalt STAMP-hemmer som binder det myristoyl-bindende setet og hemmer BCR-ABL-molekylet på en ny måte, sier professoren.

– Prinsippet for det nye legemiddelet er isteden å lage noe som gjør at man får tilbake hemmingen av KML-molekylet.

Svært syke pasienter

I ASCEMBL-studien er 233 pasienter med KML som har fått minst to tidligere behandlinger, inkludert. Legemiddelet sammenlignet med behandling med legemiddelet bosutinib.

– Her er det snakk om pasienter med betydelige problemer og som har hatt dårlig respons etter behandling med minst to legemidler. Noen har også forsøkt fire, forklarer Hjorth-Hanssen.

– Det er ikke så mange behandlinger å velge i for disse pasientene, så bosutinib er nok en fornuftig sammenligning.

– Nyttig

Primærendepunktet for studien er «major molecular response-rate (MMR) ved 24 uker. Etter 24 uker hadde 25,5 prosent av pasientene som fikk asciminib oppnådd MMR og 13,2 prosent av pasientene som fikk det andre legemiddelet.

– Resultatene taler for at asciminib er nyttig i denne situasjonen. Bivirkningsprofilen ser også bra ut, sier Hjorth-Hansen.

Samtidig trekker han frem at det ikke er kun positive resultater.

– Vi ser at det fortsatt er ganske mange pasienter som ikke får respons, og om mulig bør disse vurderes for transplantasjon.

Kan komme ny studie

– Spørsmålet nå blir om legemiddelet også kan ha effekt i førstelinje. Andreas Hochhaus, som presenterte studien, sa i diskusjonen etterpå at dette så klart også bør testes i en mer responsiv fase av sykdommen. Så det kommer en studie med bruk i førstelinje, sier professoren.

Hjorth-Hansen viser til at det også blir et spørsmål om pris og effekt, når det eventuelt skal vurderes om legemiddelet skal tas i bruk i Norge etter hvert.

– Det er kjempefint å ha flere behandlingsmuligheter. Funnene som er gjort her er lovende, sier professoren, og legger til:

– Men vi har allerede meget god behandling av KML i dag. Så langt gjelder asciminib kun pasientene som det er aller vanskeligst å behandle.

Den nye studien skal starte opp høsten 2021, opplyser Hjorth-Hanssen.

– Det ser ut til at norske KML-pasienter kommer til å kunne delta i studien.

Interessekonflikter

Henrik Hjorth-Hansen opplyser at hans forskningsgruppe har en pågående studie med legemiddelselskapet Pfizer, som har legemiddelet bosutinib, Austrian Orphan Pharma (AOP) som lager interferonpreparatet Besremi, og BMS med bruk av dacatinib. Studiegruppen har også tidligere gjennomført studier sammen med selskapet Novartis, som står bak legemiddelet asciminib.

Abstractet er tilgjengelig her:

Efficacy and Safety Results from ASCEMBL, a Multicenter, Open-Label, Phase 3 Study of Asciminib, a First-in-Class STAMP Inhibitor, vs Bosutinib (BOS) in Patients (Pts) with Chronic Myeloid Leukemia in Chronic Phase (CML-CP) Previously Treated with ≥2 Tyrosine Kinase Inhibitors (TKIs)

Powered by Labrador CMS