KJEMOFRITT: Den nye nordiske studien ser på effekten av et kjemofritt alternativ ved tilbakefall av eggstokk-kreft. Det er godt nytt, mener overlege Olesya Solheim. Bildet er tatt ved fjorårets konferanse. Foto: Lasse Moe
KJEMOFRITT: Den nye nordiske studien ser på effekten av et kjemofritt alternativ ved tilbakefall av eggstokk-kreft. Det er godt nytt, mener overlege Olesya Solheim. Bildet er tatt ved fjorårets konferanse. Foto: Lasse Moe

Eggstokk-kreft: – Vil ha stor betydning hvis man kan spare pasienten for cellegift

Pasienter med eggstokk-kreft som får tilbakefall må vanligvis gjennom mange runder cellegift, men en ny nordisk studie tyder på at det kan være mulig å redusere bruken av cellegift.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

CHICAGO (Dagens Medisin): Studien som legges frem på ASCO-konferansen i dag mandag er valgt ut som en av fire som «best of ASCO».

– Eggstokkreft er en sykdom med dårlig prognose. Rundt 50 prosent av pasientene er ikke i live fem år etter påvist sykdom, men det er også noen som lever lenge med sykdommen, forklarer Line Bjørge. Hun sitter i styringsgruppen og er en av forfatterne av studien som legges frem muntlig på mandag.

– De fleste pasientene får kirurgi med kjemoterapi på diagnosetidspunktet. Ved tilbakefall må de i dag gjennom nye runder med kjemoterapi, men i denne studien har man prøvd ut et kjemofritt behandlingsalternativ.

Den randomiserte kontrollerte fase 2-studien springer ut fra Nordic Society of Nordic Society of Gynaecological Oncology (NSGO).

Viser effekt

97 pasienter med platinumsensitive tilbakefall fikk i studien enten parphemmeren niraparib alene eller parphemmer sammen med bevacizumab.

– Den første gruppen hadde en progresjonsfri overlevelsesrate på 5,5 måneder. Pasientgruppen som fikk kombinasjonsbehandling hadde en progresjonsfri overlevelsesrate på nesten ett år. Konklusjonen er at begge behandlingene har en klinisk relevant effekt, men kombinasjonen er best, sier Bjørge.

Håper på utvidet bruk

– I dag er det kun pasienter med tilbakefall som har genmutasjonen BRACA1 eller BRACA2 som får tilbud om parp-hemmer ved tilbakefall. Denne studien viser at pasienter kan ha effekt av denne behandlingen uavhengig av om de har denne genfeilen, sier Bjørge.

– Kjemoterapi er toksisk og forringer livskvaliteten for pasientene. For hver gang vi kan introdusere et kjemofritt alternativ betyr det at pasientene slipper å bruke tid på sykehuset og kan ha et høyere funksjonsnivå.

Bjørge håper at studien fører til endret behandling.

– Jeg håper at denne studien kan vil danne grunnlaget for utvidet bruk av parp-hemmer.

– Spennende

– I mine øyne er dette den viktigste studien for pasienter med eggstokk-kreft som presenteres her på ASCO, sier Olesya Solheim, overlege ved Avdeling for gynekologisk kreft ved Oslo universitetssykehus (OUS).

– Det er vanlig at pasientene går gjennom flere behandlinger med cellegift når de først får påvist kreft. Så får de kanskje tilbakefall etter ett år og må gå på cellegift igjen, og etter hvert vil sykdommen komme tilbake med kortere intervaller mellom, sier Solheim.

– Få av pasientene ønsker å gå gjennom cellegift på nytt, så om man kan spare pasienten for cellegift i for eksempel to år med bruk av denne behandlingen, vil det ha stor betydning.

Hun er forventningsfull.

– Det blir spennende å se resultatene for totaloverlevelse på sikt. Jeg vil tro at pasientene som får mindre cellegift også vil leve lenger.

Interessekonflikter: Line Bjørge opplyser at hun mottar prosjektstøtte fra AstraZeneca til den egeninitierte fase 0-studien IMPACT. Hun er også medlem av ulike nordiske ekspertpanel for ovarial cancer (Tesaro, Clovis og AstraZeneca). Olesya Solheim har ingen oppgitte interessekonflikter.

Powered by Labrador CMS