– Vi er nødt til å vurdere pasientene med gensekvensering

Melanom, lungekreft og ASCO-oppsummering er temaer for denne sendingen fra Chicago.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Melanom og lungekreft står på agendaen for første del av sendingen.

Marta Nyakas, overlege ved OUS Radiumhospitalet, med melanom som spesialfelt, kommer i studio.

Det gjør også Bjørn Henning Grønberg og Odd Terje Brustugun, fra henholdsvis St. Olavs hospitalet/NTNU og Drammen sykehus. De forteller om siste nytt fra muntlige presentasjoner.

Åslaug Helland, overlege ved OUS, UiO-professor og styremedlem i Norsk Onkologisk forening oppsummerer årets kongress.

Det gjør hun sammen med Steinar Aamdal. Han er professor emeritus og mangeårig leder av forskergruppen for tidlig utprøvende kreftbehandling ved Radiumhospitalet.

Powered by Labrador CMS