Kreftleger om de største forskningsfunnene

Få med deg noen av de viktigste nyhetene fra kreftkonferansen ASCO i denne oppsummeringen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

CHICAGO: I fem dager har om lag 40.000 kreftleger fra hele verden vært samlet på ASCO-kongressen i Chicago. Over 5000 forskningsnyheter, eller abstrakter, er lagt frem i forbindelse med den prestisjefylte kongressen.

Vi har bedt overlege Stein Sundstrøm ved St. Olavs Hospital og overlege Åslaug Helland ved Oslo universitetssykehus, om å oppsummere de viktigste forskningsfunnene.

Testet to immunterapier
Helland trekker frem en studie på småcellet lungekreft, hvor man har testet kombinasjonsbehandling av to immunterapier; nivolumab og ipilimumab.

– Studien viser lovende resultater. Det er veldig hyggelig, dette er en pasientgruppe som trenger gode nyheter. Studien viser at behandlingen har god effekt, med en objektiv responsrate på over 20 prosent, og med varighet på over ett år, sier Helland.

Hun sier det trengs større studier for å validere resultatene før man eventuelt tar behandlingen i bruk.

Les også: Ny behandling kan sette lungekreft «på vent»

– Ny standardbehandling
Stein Sundstrøm, leder av Norsk onkologisk forening, trekker frem flere positive studier fra årets ASCO. Blant dem er studien som viste at adjuvant cellegiftbehandling på galleveiskreft kan forlenge overlevelsen med 15 måneder, sammenlignet med operasjon alene.

– Det har aldri tidligere vært gjort fase 3 studier på denne gruppen. Nå viser denne engelske studien med 500 pasienter at det er betydelig effekt i overlevelsen. Dette er helt nytt, og innebærer at vi må innføre dette som standardbehandling på galleveiskreft, sier Sundstrøm.

Les også: Ny behandling bremset progresjon ved brystkreft

I tillegg har Sundstrøm merket seg en studie som viser at ett enkelt web-basert rapporteringsverktøy kan forlenge livet til pasienter med avansert kreft. Pasientene som fikk oppfølging via selv-rapporteringssystemet levde i gjennomsnitt fem måneder lenger enn de som fikk vanlig oppfølging på sykehus.

Overraskende nett-funn
– Dette er overraskende og veldig spennende resultater som kan si oss noe om hvordan vi kan organisere helsevesenet fremover. Det er mye å gjøre på onkologiske poliklinikker, og dersom oppfølging kan gjøres på en enklere måte, ved hjelp av elektroniske verktøy og sykepleiere, er det bra for helsevesenet, sier Sundstrøm.

Les også: Gjennombrudd for prostatakreft-behandling

De to onkologene trekker også frem studien på strålebehandling, som viser at én enkelt behandling er like bra som å gi flere behandlinger til pasienter med kort forventet levetid.

Les alle sakene våre fra kreftkonferansen

Powered by Labrador CMS