Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

– Et nedtak på gjennomsnittlig 181 månedsverk fra mars til desember vil være svært krevende å gjennomføre, skriver direktør Siri Tau Ursin ved Nordlandssykehuset i styredokumentet. Foto: Torgrim Hermansen Halvari / DM arkiv

Ekstraordinært styremøte skal behandle ytterligere kutt ved Nordlandssykehuset

Styret skal fredag ta stilling til en ny tiltakspakke som skal bidra med innsparing på 154 millioner kroner.

Publisert: 2022-05-04 — 16.11

På tampen av 2021 ble det klart at Nordlandssykehuset sto foran en omfattende omstilling. Sykehuset må kutte rundt 300 millioner kroner i 2022.

De siste månedene har administrasjonen jobbet med å konkretisere tiltakene, som er fordelt i to tiltakspakker. Tiltakspakke 1 er allerede vedtatt og tiltakspakke 2 inneholder nye tiltak. Til sammen skal tiltakene gi innsparinger på 307 millioner kroner, skriver Avisa Nordland.

I styredokumentet til møtet 6. april kommer det frem at forventet gevinst av de allerede vedtatte tiltakene er økt fra 136 millioner til 153 millioner i 2022. Tiltakene i pakke 2 er forventet å gi gevinst på 154 millioner kroner.

 

Kutter 181 månedsverk: – Svært krevende
Mens det i tiltakspakke 1 så langt er lagt opp til bemanningsreduksjon tilsvarende 54 årsverk i løpet av 2022, innebærer tiltakspakke 2 «en reduksjon på 181 gjennomsnittlige månedsverk sammenlignet med inngangen til april 2022», ifølge dokumentet.

«Dette vurderes som mulig å gjennomføre innen utgangen av året, men krevende i forhold til fortsatt opprettholdelse av kapasitet og tjenestetilbud», heter det i dokumentet. 

Direktør Siri Tau Ursin legger ikke skjul på at det store kuttet i bemanningen vil være vanskelig.

– Et nedtak på gjennomsnittlig 181 månedsverk fra mars til desember vil være svært krevende å gjennomføre parallelt med reduksjon i innleie, samtidig med at aktivitet og pasienttilbud forutsettes opprettholdt. I den grad planlagte tiltak vil gi konsekvenser for pasienttilbudet vil dette forelegges styret for videre behandling, skriver direktøren ved Nordlandssykehuset i dokumentet. 

 

«Ikke risikovurderte tiltak»
Aller hardest rammes kirurgisk klinikk, som ifølge de nye estimatene skal spare totalt drøye 140 millioner kroner. Nesten 90 millioner er nye, ikke risikovurderte kutt i sekkeposten «Ytterligere krav til bemanningsreduksjon og logistikkforbedring», skriver Avisa Nordland.

Prehospital klinikk og psykisk helse- og rusklinikken står oppført med kutt i samme sekkepost på henholdsvis nærmere 38 millioner kroner og drøyt 2,4 millioner kroner, viser oversikten i styredokumentet.

Ifølge direktør Siri Tau Ursin, som tiltrådte stillingen i slutten av februar, jobber samtlige klinikker og stabsavselinger godt med godt med kartlegging av tiltaksområder og konkretisering av tiltak.

– Risikoen i tiltaksarbeidet er hovedsakelig knyttet til omfanget av omstillingstiltak og mulighet til å dedikere tilstrekkelig ressurser til gjennomføring av omstillingsprosesser parallelt med opprettholdelse av den daglige driften og pasientbehandlingen, skriver Ursin i dokumentet.

Torsdag har sykehuset møter med foretakstillitsvalgte og hovedverneombud for drøfting. I tillegg skal planen behandles i Arbeidsmiljøutvalget, skriver Avisa Nordland.

Nordlandssykehuset HF:

 • Nordlandssykehuset HF er ett sykehus på tre lokasjoner; Salten (Bodø), Lofoten (Gravdal) og Vesterålen (Stokmarknes). 
 • Nordlandssykehuset HF er 1 av 4 helseforetak i Helse Nord RHF.
 • Helseforetaket har over 4000 medarbeidere og betjener en befolkning i lokalsykehusområdet på cirka 136.000 i 20 kommuner i regionene Salten, Lofoten og Vesterålen.
 • I tillegg har foretaket flere fylkesdekkende funksjoner for hele Nordland og regionale funksjoner for hele Nord-Norge.
Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!