Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

IKKE NÅDD MÅL: Målet med godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg var å redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. I en evaluering fremgår det at den i liten grad har bidratt til å nå disse målene, argumenterer Ingvild Kjerkol. 

Foto: DM-arkiv/Vidar Sandnes

Nå begynner arbeidet med å avvikle Fritt behandlingsvalg

Regjeringens forslag om å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg sendes nå på høring.

Publisert: 2022-04-04 — 10.58

Pasienten skal fortsatt ha rett til å velge hvor behandlingen skal ytes, både blant offentlige sykehus og blant private aktører som har avtale med de regionale helseforetakene, understrekes det i en pressemelding fra regjeringen. 

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol begrunner avviklingen av ordningen med at den «i liten grad har oppnådd formålet om å få ned ventetidene eller gjort helsetjenesten mer effektiv».

– Ordningen har derimot trukket penger fra lokalsykehus – og i hovedsak gått til private klinikker på Østlandet. Det er viktig at tilbudet i den offentlige spesialisthelsetjenesten er tilgjengelig for alle og gir gode og helhetlige pasientforløp. Vår regjering mener at bruk av private aktører bør reguleres gjennom avtaler som sikrer offentlig styring av tilbudet og hvor tilbudet etableres, sier Kjerkol videre. 

Det tas sikte på at godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg oppheves fra 1. januar 2023.

For å ivareta hensynet til pasientene, foreslås det i høringsnotatet en overgangsordning for helsehjelp som er påbegynt før endringene trer i kraft og frem til helsehjelpen er fullført. Overgangsordningen er begrenset til seks måneder, det vil si frem til 1. juli 2023 dersom endringene trer i kraft 1. januar 2023.

Forslagene er på høring frem til 1. juli 2022.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!