Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Evaluering – ikke utforming av helsepolitikk

Oppdraget fra HOD handlet ikke om å drive utforming av helsepolitikk eller å drive samarbeidsprosesser. Vårt oppdrag var å evaluere Nye metoder – og komme med anbefalinger.

Publisert: 2021-11-26 — 16.08

Jens Plahte

Innlegg: Jens Plahte, forsker/prosjektleder i Proba samfunnsanalyse

EN DRØY UKE etter lanseringsseminar og publisering oppfatter jeg at vår evalueringsrapport om Nye metoder i hovedsak har blitt godt mottatt blant de aktørene som har uttalt seg.

Innlegget til seniorrådgiverne Bjarne Håkon Hanssen og Mette Nilstad gir meg en anledning til å kommentere det som har vært hovedkritikken så langt: At rapporten mangler forslag og anbefalinger som i tilstrekkelig grad kan løse de problemene den identifiserer og fremhever.

OPPDRAGET. Mange av problemene som vi påpeker, krever politiske grep eller styringssignaler, eller også krever de utforming av tiltak i samarbeid mellom ulike aktører. Som en leverandør av utredningstjenester til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) var vårt oppdrag ikke å drive utforming av helsepolitikk eller å drive samarbeidsprosesser.

Mange av problemene vi påpeker, krever politiske grep eller styringssignaler, eller utforming av tiltak i samarbeid mellom ulike aktører

Vårt oppdrag var å evaluere, og komme med anbefalinger. Det vil si å beskrive og vurdere, og dernest utlede relevante og begrunnede forslag til tiltak.

FELLES KUNNSKAPSGRUNNLAG? Probas generelle tilnærming er at utredningsarbeid skal være datadrevet, og vi utleder anbefalinger i den utstrekning det finnes støtte for dem i det innsamlede materialet. Dette har vi også gjort i dette tilfellet.

Vi håper vår rapport kan danne et felles kunnskapsgrunnlag for den åpne debatten som helseministeren har invitert til.

SAMMENFALLENDE FORSLAG. Hanssen og Nilstad avslutter sitt innlegg med fem handlingsrettede kulepunkter med tiltak de mener kan iverksettes uten å måtte vente på en ny prioriteringsmelding.

Fire av punktene er, så vidt jeg kan se, nokså sammenfallende med forslag og anbefalinger som fremsettes eller drøftes i vår rapport.

Innlegget deres – og debatten for øvrig – mener vi kan tyde på at rapporten vår fungerer slik vi håper.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!