Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

BEKYMRET: Leder av Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, peker på at bevilgningen har stått på stedet hvil i seks år på rad. Hun sier at de er bekymret for den reelle nedgangen i midlene til forskning i allmennmedisin.

Foto: Vidar Sandnes

– Økonomi til bare fem nye stipendiater i året

– For sjette året på rad står bevilgningene til allmennmedisinsk forskning på stedet hvil, sier lederen i Norsk forening for allmennmedisin. 

Publisert: 2021-10-18 — 14.06

Ifølge budsjettforslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet får de fire allmennmedisinske forskningsenhetene ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø totalt 16,5 millioner kroner.

– Bevilgningen har stått på stedet hvil i seks år på rad. Vi er bekymret for den reelle nedgangen i midlene til forskning i allmennmedisin. Nå krever vi at den nye regjeringen tar grep og holder løftene om å styrke allmennlegetjenesten og da også forskningen, sier leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Marte Kvittum Tangen. 

– Må si nei til viktige og gode prosjekter 

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) har et budsjett på omkring 16 millioner kroner årlig. I år er det søkt om totalt 20,4 millioner.

– Bare til den første tildelingen i år kom det søknader om støtte på totalt 11,2 millioner kroner. En stor andel av de 16 millionene går til forskere som allerede er i et doktorgradsløp. Det betyr at vi må si nei til mange viktige og gode prosjekter, sier Marte Kvittum Tangen, som også er styreleder i AMFF.

Fondet har økonomi til å holde 22-23 stipendiater i drift, beregnet at stipendiatene bruker gjennomsnittlig 5,5 år på doktorarbeidet. Med dagens ressurstilgang, er det ifølge Tangen økonomi til bare fem-seks nye stipendiater i året.

– Stipendsatsene følger satsene til Norges forskningsråd. Disse øker noe mer enn avsetningene til fondet. Den reelle rammen for hvor mange stipend vi kan tildele, er dermed redusert, forklarer hun.

Mangler veilederkompetanse 

Tangen påpeker at de allmennmedisinske forskningsenhetene ved universitetene i Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø sliter med å få nok midler til å opprettholde forskningsaktiviteten.

– Blant annet mangler det veilederkompetanse, og bevilgningen til AFE-ene må styrkes etter seks år uten en krone i økte bevilgninger. Uten veiledere får vi ingen forskere i allmennmedisin. Den forrige regjeringens nedleggelse av gaveforsterkningsordningen, bidrar også til at de allmennmedisinske forskningsenhetene vil få mindre eksterne midler til forskning innen allmennmedisin enn tidligere.

Tangen reagerer på manglende fokus på forskning innenfor allmennmedisin i den nasjonale handlingsplanen for kliniske studier i helse- og omsorgstjenesten. 

– Her var knapt forskning i allmennmedisin nevnt, poengterer Kvittum Tangen.

Hun påpeker at alle ser ut til å være enige om at en kunnskapsbasert allmennlegetjeneste sikrer god kvalitet og bidrar til å ivareta pasientsikkerheten. 

– Da er forskning i allmennpraksis helt nødvendig. Det er her de fleste pasientene er i løpet av et år. Med dette som bakteppe, er det helt utrolig at det fortsatt kun er forskning i spesialisthelsetjenesten som prioriteres. Klinisk forskning må også skje utenfor sykehusene. 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!