Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

KLARE TIL Å BIDRA: Fredrik Syversen, direktør for strategi og forretningsutvikling i IKT-Norge, sier at de står klare til å bidra til å oppnå Hurdalsplattformens visjon om sømløse ordninger på tvers av nivåene i helsetjenesten. 

IKT- Norge roser satsing på e-helse i Hurdalsplattformen

– Vi i IKT-Norge syns det er mye fornuft i det som Hurdalsplattformen nå legger opp til på e-helseområdet, sier direktør for strategi og forretningsutvikling i IKT-Norge.

Publisert: 2021-10-14 — 13.35

– Man blir nesten rørt når en hel side i helsekapittelet er viet e-helse - det viser både viktigheten og forståelsen for dette området fra den innkommende regjeringen sier Fredrik Syversen, direktør for strategi og forretningsutvikling i IKT-Norge.

Onsdag presenterte påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp), resultatet fra regjeringsforhandlingene, den såkalte Hurdals-plattformen. 

– Står klare for bidra med alt vi har

Blant punktene nevnt i plattformen innenfor e-helse er å sikre innføringen av pasientjournalsystemer, som skal gi «sømløse overganger» mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, videreutvikle de nasjonale e-helseløsningene og i dette arbeidet ivareta kommunesektorens behov og prioriteringer, heter det i plattformen. 

LES OGSÅ
Fremmer lovforslag tross skarp kritikk fra kommunene

Regjeringen ønsker også å legge til rette for bedre bruk av helsedata i helseforskning, styrke grunnlaget for kunnskapsbaserte helse- og omsorgstjenester og stimulere til innovasjon og næringsutvikling.

Etablering av en helseteknologiordning som støtter innføring av ny teknologi i helsetjenesten og viderefører Nasjonalt velferdsteknologiprogram, trekkes også fram i Hurdalsplattformen. Det skal ifølge plattformen bidra til et kompetanseløft for velferdsteknologi i norske kommuner. 

IKT-Norge ønsker ny strategi på e-helseområdet velkommen. 

– Vi legger spesielt merke til at man ønsker en trinnvis utvikling og behovet for et innovativt sterkt hjemmemarked, sier Syversen.

Han sier at de stiller seg bak plattformens visjon.  

– For oss i IKT–Norge og våre medlemmer står klare for bidra med alt vi har for å oppnå plattformens visjon om sømløse ordninger på tvers av nivåene i helsetjenesten vår. 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!