Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

NY HELSEPOLITIKK: Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) presenterte resultatene av forhandlingene med Senterpartiet onsdag, herunder føringene for de neste fire års helsepolitikk. 

Foto: Henriette Bertheussen Isachsen

Dette blir helsepolitikken de neste fire år

Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal styre Helse-Norge i neste periode. Allerede første dag signaliserer de at flere av Solberg-regjeringens satsingsområder innen helse vil bli reversert.   

Publisert: 2021-10-13 — 14.13 (Oppdatert: 2021-10-13 — 14.21)

Onsdag ettermiddag, nøyaktig en måned etter valget, presenterte påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp), resultatet fra regjeringsforhandlingene i Hurdal, den såkalte Hurdals-plattformen.

Her kan du lese den

– Det er vanlige folks tur. Vi skal ta hele landet i bruk. Én løsning passer ikke like godt alle steder, sa Støre i forbindelse med lanseringen. 

– Dette skal bli en regjering som lytter. Som ser, sa Vedum og fortsatte: 

– Dette vil være en ny retning for landet. Folket vil oppleve en regjering som ser både store og små steder.

Helse er ett av åtte hovedpunkter i plattformen. 

– Vi har en helsetjeneste i verdensklasse, det har koronapandemien vist oss. Vi må ha et offentlig helsevesen som er tilgjengelig for alle, uavhengig av inntekt. Vi må slå ring om alt fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten, sa Støre videre. 

Dette er hovedpunktene fra helsepolitikken i Hurdals-plattformen. 

 • Avvikler Fritt behandlingsvalg: Regjeringen vil sikre pasienters rett til å velge behandlingssted, og avvikle godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg.
 • Økt grunnfinansiering: Mer penger til sykehusene gjennom økt grunnfinansiering.

 • Utreder foretaksmodellen: Regjeringen vil utrede endringer i styringen av sykehusene og helseforetaksmodellen, herunder et mål om mindre bruk av innsatsstyrt finansiering. 

 • Erstatter pakkeforløp: Regjeringen vil erstatte pakkeløsninger i psykisk helsevern med løsninger som er mer tilpasset brukergruppen, basert på tillit til fagpersonenes vurderinger.

 • Åpner for å reversere lovendringer: Regjeringen vil evaluere endringen i psykisk helsevernloven om innføring av krav til samtykke ved
  innleggelse i tvungent psykisk helsevern.

 • Styrker fastlegeordningen: Regjeringen vil styrke fastlegeordningen slik at rekruttering og stabil legedekning sikres i hele landet, blant annet gjennom å etablere nye rekrutteringshjemler, korte ned listelengden til fastlegene og øke basistilskuddet per innbygger.

 • Nye metoder: Ap og Sp vil gjøre endringer i systemet for innføring av nye metoder i helsetjenesten for å få saksbehandlingstiden ned, sikre tillit til systemet og gi brukere og fagfolk en sterkere stemme.
 • E-helse: Sikre innføring av pasientjournalsystemer som gir sømløse overganger mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, der de nødvendige pasientsikkerhetshensyn er ivaretatt.

 • Redder ikke Ullevål sykehus i Oslo. Det skal legges ned som vedtatt, ifølge Hurdals-plattformen.
 • Fjerner straff for rusavhengige: Sp og Ap vil fremme et forslag til en endring i lovverket som sikrer at bruk og besittelse av mindre brukerdoser for rusavhengige møtes med god helsehjelp og oppfølging istedenfor straffereaksjoner. De vil også gjennomføre en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet.

 • Statlig luftambulansetjeneste: Forberede statlig overtakelse av luftambulansen, og utrede modeller for samarbeid med ideelle, for å avskaffe anbud i tjenesten. 
 • Utrede abortnemnder: Regjeringen vil sette ned et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort, og alternativer til dagens abortnemnder. 

 • Opptrappingsplan for psykisk helse: Partiene er enige om en opptrappingsplan som skal styrke tilbudene for psykisk helse både i kommunene og på sykehusene, men en særlig satsing på barne- og ungdomspsykiatri.

 • Nasjonal kreftplan: Lage en ny nasjonal kreftplan som blant annet setter ambisjoner for å desentralisere deler av kreftbehandlingen, for kapasitet til å utføre gentesting tidligere i behandlingsforløpet og for å styrke ettervernet. 
 • Skolemat: Regjeringen vil gradvis innføre et daglig sunt, enkelt skolemåltid og daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet for skolene til å organisere dette selv.

 • Tannhelse: Innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år og innføre halv pris på tannhelsebehandling for personer i alderen 22 til 25 år.
Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!