Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

AVGJØRENDE: Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke sier det er avgjørende for å gi forsvarlig helsehjelp at relevante opplysninger følger den enkelte pasienten og er tilgjengelige for helsepersonellet. 

Foto: KS

Fremmer lovforslag tross skarp kritikk fra kommunene

– I enkelte tilfeller kan tilgang til relevante helseopplysninger være nødvendig for å hindre vesentlig helseskade og handle om liv og død, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke. 

Publisert: 2021-10-13 — 15.03
Denne artikkelen er over ett år gammel.

Styreleder i kommunesektorens organisasjon (KS), Bjørn Arild Gram, er overrasket over at regjeringen gjennom statsbudsjettet har fremmet lovforslaget for Stortinget, tross skarp kritikk fra blant annet kommunesektorens organisasjon og Apotekforeningen

Forslaget omhandler endringer i pasientjournalloven og endringer i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren.

– Frivillighet er ikke lenger tilstrekkelig. At relevante og nødvendige opplysninger følger den enkelte pasienten og er tilgjengelige for helsepersonellet, kan være avgjørende for å yte forsvarlig helsehjelp, svarer statssekretær Maria Jahrmann Bjerke. 

– Avgjørende for forsvarlig helsehjelp

Statssekretæren sier at de mener det er nødvendig at alle relevante aktører knytter seg til disse løsningene. 

– Dette er fire nasjonale e-helseløsninger vi har hatt i en årrekke og som er nødvendige for å levere gode helse- og omsorgstjenester til innbyggerne og for å ivareta hensynet til pasientsikkerhet, personvern og effektiv bruk av offentlige ressurser, sier Bjerke. 

Hun understreker at i enkelte tilfeller kan tilgang til relevante helseopplysninger være nødvendig for å hindre vesentlig helseskade og handle om liv og død.

– Innebærer et klart systemskifte

KRITIKK: Styreleder Bjørn Arild Gram reagerer på at lovforslaget om endringer i pasientjournalloven og forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren, fremmes for Stortinget på tross av kritiske tilbakemeldinger, blant annet fra KS. 

Foto: Per Corneliussen

Lovforslaget pålegger blant annet virksomhetene å betale for forvaltning og drift av e-resept, Nasjonal kjernejournal, helsenorge.no og helsenettet. 

– Vi legger til grunn at en ny regjering ikke går videre med et forslag som i flere omganger har vekket enorm motstand i kommunal sektor og bryter med alle prinsipper for styring og finansiering av både kommune og stat, sier styreleder Bjørn Arild Gram i kommunesektorens organisasjon. 

Ifølge KS kompenseres kommunene kun for dagens kostnader, ikke for egne innføringskostnader og fremtidig kostnadsvekst, som de påpeker at forventes å bli høy.

– Dette innebærer et klart systemskifte og bringer øremerking av kommunenes frie inntekter til et nytt nivå, sier styrelederen. 

Gram sier at staten må ivareta et samlet finansieringsansvar for nasjonal infrastruktur. 

– Eventuell medfinansiering fra kommuner må være basert på frivillighet for de løsninger de faktisk bruker og har nytte av i sin tjenesteproduksjon. 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!