Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Medisinfrie tilbud – ideologisk betinget?

Behandlingen innenfor «medisinfrie» tilbud synes å være utviklet på ideologiske premisser – ikke vitenskap.

Publisert: 2021-08-02 — 08.00
Denne artikkelen er over ett år gammel.

Rolf Birketvedt

Innlegg: Rolf Birketvedt, etterlatt

I ET INNLEGG i Aftenposten 28.juni skriver professor Jan Ivar Røssberg og psykologspesialist Wenche ten Velden Hegelstad at pasienter med psykiske lidelser tilbys udokumentert behandling i de nye medisinfrie tilbudene.

Skribentene trekker frem at ulike ideologiske retninger har fått tilnærmet fritt spillerom, så lenge de kaller seg medikamentfrie. Seksjonen Basal eksponeringsterapi (BET) ved Blakstad sykehus omtales i denne forbindelse.

Blakstad sykehus parerer artikkelen i Aftenposten 8.juli under «Kort sagt», men unnlater å diskutere ideologi i behandlingen ved BET.

AVSPORING. Psykologforeningen fant behov for å adressere noen av påstandene i debatten om medisinfrie tilbud i et debattinnlegg i Dagens Medisin.
Foreningen avsporer debatten om ideologi ved å fokusere på pasientens autonomi og viser til en rapport fra KBT. Rapporten viser imidlertid til at pasienter blir henvist til medikamentfritt tilbud uten å vite at det er medikamentfritt. Det nevnes også et eksempel der en pasient nektes å gå over på en alternativ medisin. Det er ikke autonomi, heller det motsatte.

Pasienter står fritt, hvor som helst i Norge, til å velge nedtrapping og avslutning av medikamenter med mindre det er fare for liv og helse.  De «medisinfrie» tilbudene handler om noe annet enn medisiner og autonomi, det handler om udokumenterte behandlingsmetoder og ideologi. 

IDEOLOGIEN. Når jeg sammenfatter ideologi fra den verdensomspennende organisasjonen CCHR, finner jeg ideologiske likheter som fremkommer fra faglig hold på nettsidene til Stiftelsen Humania og Madinnorway.  BET er presentert på begge nettsider. CCHR står for ytterliggående holdninger med religiøs tilnærming, etablert av scientologibevegelsen.

LES OGSÅ
Autonomi, medisinfrie tiltak og kunnskapsbasert behandling

Sammenfatning av Ideologisk fellesnevner for CCHR og et mindre fagmiljø i Norge:
Det er motstand mot medikamentbruk for behandling av psykisk lidelse. Det samme gjelder tvang. Det er motstand mot utredning, diagnoser og pakkeforløp. Diagnoser er stigmatiserende for pasienten. Årsak til psykisk lidelse er betinget av psykososiale forhold som oppvekstvilkår, dårlige familieforhold eller traumer. Genetikk og biologi utelukkes. Det er pasienten selv som skal forklare hva problemet er, ta ansvar for eget liv og motiveres til å sette seg i «førersete» for å endre sin tilstand.

Det er betimelig å spørre Blakstad sykehus: Er behandlingen ved seksjonen BET utviklet på bakgrunn av ideologiske premisser? Pasientene har krav på å vite det!
Jeg stiller samme spørsmål til Hurdalsjøen Recoverysenter, også et medisinfritt tilbud.

LES OGSÅ
Retten til å velge sin behandling – åpent brev til Tellef Inge Mørland

PASIENTENS AUTONOMI. Dersom ideologi ligger til grunn for behandling, er det risiko for at pasientens autonomi undertrykkes. Det er risiko for at pasientsikkerheten tilsidesettes. Konverteringsterapi er under samme type debatt og kan ha tilsvarende ideologisk eller religiøs tilnærming.  

Pasientautonomi i behandlingen må og skal være uavhengig av ideologisk påvirkning. Pasienten skal motta dokumentert kunnskap om hva behandlingen bygger på, hvilken kunnskap det er om metoden, hvilke eventuelle bivirkninger den kan ha og hvordan det går med de fleste som tilbys denne type behandling – også på lang sikt.

SPØRSMÅL. Mitt spørsmål til helseministeren er:
Har vi et lovverk som beskytter pasienter mot behandlingsformer som er ideologisk betinget? Er medisinfrie tilbud alternativ behandling?

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Walter Keim 06.08.2021 14.38.37

  Høgskolelektor

  Etter forespørsel fra Helse Bergen, har Helsedirektoratet presisert hva de anser som faglig forsvarlig medikamentfri behandling (Helsedirektoratet, 2017): Så lenge pasienten er samtykkekompetent og det ikke er akutt fare for eget liv, eller andres liv og helse, er behandlingen frivillig. Pasienten har da rett til å medvirke i valget mellom forsvarlige behandlingstilbud og kan også avslå alle behandlingstilbud, inkludert legemidlene. Helsepersonell har plikt til å informere om aktuelle og tilgjengelige medikamentelle og psykososiale behandlingsmuligheter, inkludert forventet effekt og ulemper fra disse. Hvis dette er gjort, har helsepersonell opptrådt faglig forsvarlig, selv om pasienten takker nei til legemidler. https://helse-bergen.no/seksjon/Medikamentfri%20behandling%20psykisk%20helsevern/Documents/Medikamentfrie%20behandlingsforløp%20sluttrapport.pdf

 • Walter Keim 06.08.2021 14.24.43

  Høgskolelektor

  Ifølge retningslibjene for psokosebehandling kapitel 8 finnes det bl. a. følgende medisinfrie behandlinger: Familiesamarbeid Psykoterapi Miljøterapi Musikkterapi Fysisk aktivitet og trening Sosial ferdighetstrening Gruppeterapi Kognitiv trening Se https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/psykoselidelser/8.behandling-og-oppfølging Innhaldet i eit medikamentfritt behandlingsforløp i Helse består av Kognitiv åtferdsterapi, Illness Management and Recovery (IMR), Musikkterapi, Individuell jobbstøtte (IPS), Familiesamarbeid og Fysisk aktivitet: se https://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/medikamentfritt-behandlingstilbod . Hurdal recovery akademi tilbyr: Illness Mangement & Recovery (IMR), og Sunt Fysisk aktivitet med individuelt tilpasset oppfølging . https://recoveryakademiet.no/tjenester/recoveryklinikkene/ . Insinuasjonen om "alternativ behandling" inspirert av religiøs fanatisme har ingen rot i virkeligheten.

 • Walter Keim 03.08.2021 15.52.48

  Høgskolelektor

  BET er tuftet på reduksjon av tvang og recovery (tilfriskning) som ble vedtatt av Stortinget med opptrappingsplanen. En av de medisinfrie tilbudene erKognitiv atferdsterap: Retningslinjene for psykosebehandling i kapitel 8.5.1 Kognitiv atferdsterapi: Kognitiv atferdsterapi ved psykoser bør tilbys alle pasienter som plages med psykosesymptomer, i individuelle forløp med en varighet på minst 15–20 samtaler. Kognitiv atferdsterapi kan benyttes i alle behandlingsfaser. Vurderingen av kunnskapsgrunnlag er på høyeste nivå: Grad A. Nivå 1a. FNs spesialrapportør på rett på helse Dr. Dainius Pūras krever en revolusjon der overdriven bruk av psykofarmaka unngås. WHOs veileder for slutt av tvang og ensidig fokus på medisinering har anbfalt Basal eksponeringsterapi (BET). det samme har Europarådet gjort. Så det er et totalt bomskudd å mistenke ideologi.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!