Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Psykisk helse og avhengighet i Nye OUS

For at alle skal få et godt fremtidig sykehustilbud, trenger vi hjelp fra alle gode krefter i, og utenfor, sykehuset. Vi må ha gjensidig respekt for at vi kan ha ulike meninger og prioriteringer.

Publisert: 2021-07-29 — 09.42

Børge Einrem

Innlegg: Børge Einrem, kommunikasjonsdirektør Oslo universitetssykehus (OUS)

I DAGENS MEDISINS nettutgave 20. juli skriver Torgeir Bruun Wyller med medforfattere om psykisk helsevern og Nye Oslo universitetssykehus (OUS).

Foranledningen er at Klinikk psykisk helse og avhengighet ved OUS har reist spørsmål ved en del forhold rundt planlagte arealer på Nye Aker, særlig med tanke på støy, ekspansjonsmuligheter og utearealer.

Det er ingen strategi fra sykehusledelsen at kritikk og bekymringer skal møtes med arroganse og avvisning

DIALOG. På bakgrunn av dette setter administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth nå ned ei arbeidsgruppe som skal se videre på de forholdene det er pekt på, og se etter løsninger for et godt faglig tilbud innenfor rammene av prosjektet.

Arbeidsgruppa skal ha deltakelse fra både klinikken, staber, byggorganisasjonen, tillitsvalgte og vernetjeneste. Sammensetting og mandat for dette arbeidet er fortsatt under arbeid og skal diskuteres med tillitsvalgte.

MEDVIRKNING. Det er ingen strategi fra sykehusledelsen at kritikk og bekymringer skal møtes med arroganse og avvisning, slik artikkelforfatterne beskriver. Bekymringer fra fagmiljøene skal tas på høyeste alvor, og tas opp til diskusjon. Det er med på å bringe prosjektene våre fremover, og til bedre løsninger.

Planene for byggene for psykisk helse og avhengighet på Nye Aker har da også blitt endret flere ganger det siste året som følge av dialogen med klinikken og fagmiljøene, blant annet gjennom det medvirkningsarbeidet som nå pågår.

SENGEBEHOVET. Artikkelforfatterne hevder i innlegget at «antallet senger til behandling av mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk skal reduseres med om lag 30 prosent fra dagens nivå».

Hvor denne påstanden kommer fra, er ikke godt å vite, all den tid sengetallet innen psykisk helsevern og rusbehandling i planene for Nye OUS er planlagt økt med om lag 73 senger. I denne fremskrivingen tas det høyde for både befolkningsvekst og økt opptaksområde, men også for faktorer som vil redusere behovet for senger.

GOD MENINGSBRYTING! Vi har alle som mål å få til et godt fremtidig sykehustilbud. For å komme dit, trenger vi hjelp fra alle gode krefter i og utafor sykehuset, og vi må ha gjensidig respekt for at vi kan ha ulike meninger og prioriteringer.

God meningsbryting må til for å ta de riktige valgene. Tett dialog mellom fagmiljøer, prosjektorganisasjon og sykehusledelse har vært, og vil fortsatt være, viktig.

 

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!