Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

TRIPPER: Seniorrådgiver Inge Johansen i Legemiddelindustrien sier at flere firmaer nå tripper etter å få igang flere CUP-avtaler. 

Foto: Vidar Sandnes

Håper på flere legemiddel-avtaler: – Står og tripper

Legemiddelindustrien gleder seg over at sykehusene har gått med på en ny avtale om compassionate use-programmer for nye, lovende legemidler.

Publisert: 2021-06-21 — 15.06

Seniorrådgiver Hege Edvardsen i Legemiddelindustrien

Foto: LMI

– Det har vært en lang prosess, så det er godt å endelig få det i havn, sier seniorrådgiver Inge Johansen i Legemiddelindustrien (LMI).

Mandag ble det klart at Beslutningsforum sa ja til nye vilkår for «compassionate use»-programmer, som gjør det mulig å gi pasienter nye lovende legemidler før de har fått markesføringstillatelse. 

– Vi har prøvd å åpne et handlingsrom for firmaene slik at de kan inngå flere avtaler. Men så må en jo se på de ulike produktene hva de kan få til. Det er ikke sikkert alle firmaene får det til, og det vil variere fra virkestoff til virkestoff – men håpet er at flere vil kunne inngå avtaler, sier Hege Edvardsen, også seniorrådgiver i LMI.

Flere er klare til å ta i bruk det nye avtaleverket når det er klart over sommeren.

–Det er firmaer som står og tripper etter å komme i gang, sier Johansen.

 

Tidsavgrensede avtaler

Avtalene skal være åpne for alle norske pasienter. Det har vært avgjørende for å gå med på avtalen, sier Beslutningsforums leder, som representerer sykehusene.

Tilgangen gjelder imidlertid kun innenfor tidsrammen avtalen settes for og innen forutsatte medisinske kriterier, presiserer LMI-rådgiverne.

– Det er vanskelig å inngå en avtale man ikke kjenner størrelsesordenen til. Nå er det en klarere struktur og ramme, sier Edvardsen, som mener forutsigbarhet har vært viktig for begge parter.

– Før hadde ikke firmaene noen mulighet til å sette en tidsavgrensning.

LES OGSÅ
Sier ja til nye vilkår for tidlig tilgang til lovende legemidler

Hun viser til at det kan være forsinkelse i godkjenningsprosessen for legemidler.

– Det tidligere avtaleverket ville gitt stor uforutsigbarhet med tanke på antall pasienter som avtalen skulle gjelde for. Nå vil firmaene gi alle pasientene som oppfyller de medisinske kriteriene tilbud innenfor tidsrammen – som skal være minimum tre måneder.

Dette gir firmaene mulighet til å estimere antallet pasienter, sier Johansen.

 

Slipper apotek-kostnader

Det at sykehusene har tatt på seg å dekke mer av utgiftene, som for eksempel apotekkostnader har vært viktig for industrien.

– Dette var noe firmaene bare fikk krav om å betale i Norge, og ikke i andre land. En del hovedkontor syntes at det var vanskelig at man skulle ha store kostnader knyttet opp til å ha tilgjengeliggjøre legemidler til pasienter. Det er veldig fint at vi har fått til en løsning for det, sier Edvardsen.

 

Lav pris

Det er ikke mye industrien vil få betalt for legemidler etter markedsføringstillatelse, dersom pasienter fortsatt står på behandlingen. Sykehusene forplikter seg da til å betale ti prosent av prisen.

– Ti prosent av listeprisen er forsvinnende lite i en kommersiell setting, men det er ikke snakk om en kommersiell tilgang, sier Johansen.

– Det er veldig viktig for oss å understreke at dette er utprøvende behandling, men som strekker seg til etter at det har blitt kommersielt tilgjengelig.

Rådgiverne er opptatt av at tilbudet om videre behandling ikke gjelder andre pasienter enn dem som har blitt inkludert før markedsføringstillatelse ble gitt.

– Dette handler om å ivareta de pasientene som ble startet innenfor compassionate use-rammen og som fortsatt har effekt av behandlingen slik at disse ikke blir stående uten behandling. Det er kun mulig å inkludere pasienter i CUP frem til det foreligger markedsføringstillatelse, etter dette er det andre mekanismer som skal ivareta tilgang for pasient, sier Edvardsen.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!