Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Legemiddelproduksjon kan bidra med sårt trengte arbeidsplasser

Legemiddelproduksjon i Norge kan bli et kinderegg. Vi reduserer mangelsituasjonene, som stadig øker i omfang, vi beholder en verdikjede i Norge, vi får eksportprodukter – og skaper sårt trengte arbeidsplasser.

Publisert: 2021-05-14 — 05.26

Per S. Thoresen

Kronikk: Per S. Thoresen, styremedlem i Curida

HELSEPOLITIKERNE PÅ Stortinget ga nylig regjeringen klar beskjed. Myndighetene skal umiddelbart gå i dialog med produsentene for å inngå avtaler om beredskapsproduksjon av viktige legemidler i Norge. Det må gå fra utredninger til handling.

Pandemien gir oss nye erfaringer hver dag. De viktigste dreier seg om beredskapen vi ikke hadde. Ikke minst at vi ikke hadde lagre av elementært smittevern.

Se også: Beredskapslagre kan forebygge forsyningssvikt

(sett inn lenke her)

HVERDAGSBEREDSKAP. Men også i normale tider er mangel et kjent fenomen. Det er mer regelen enn unntaket at vi mangler mye brukte legemidler. De fleste kjenner til mangel på vanlige stoffskiftemedisiner og smertestillende produkter.

Norge har forutsetninger for å gjøre storindustri av medisiner vi i stor grad kan produsere selv – og eksportere til andre land med legemiddelmangel

Når pandemien er omme, er det mye innen pandemiberedskapen vi må gjøre noe med. Da må vi også gjøre noe med hverdagsberedskapen – uansett hvor normale tilstandene blir. Vi kommer fortsatt til å være avhengig av bedøvelsesmidler, smertestillende, antibiotika og andre elementære legemidler, for å opprettholde en forsvarlig helsetjeneste for norske pasienter.

MEDISINEKSPORT? Det dreier seg om medisiner vi i stor grad kan produsere selv. Og ikke bare det. Vi har forutsetninger for å gjøre storindustri av det, slik at vi kan eksportere til andre land med legemiddelmangel.

Dermed kan legemiddelproduksjon gi noe av svaret på deler av ett av de store spørsmålene for tiden. Hvordan skaffe nye og sårt trengte arbeidsplasser? Det er snakk om at vi innen 2030 må skape 250.000 nye arbeidsplasser i privat sektor.

EN TRYGGERE RETNING. Farmasøytisk industri kan selvsagt ikke erstatte alle de arbeidsplassene. Men den kan peke ut en kurs. Den kan vise hvordan vi kan bruke vår kompetanse på veien inn i en fremtid som akkurat nå fremstår som temmelig usikker.

Samtidig som vi altså gjør hverdagen tryggere for de mange som trenger noen av de legemidlene jeg har nevnt her.

Fortrinnene våre står i kø. Når produksjonsmiljøene er etablert, kan de også produsere noen av de innovative legemidlene som stadig ser dagens lys blant norske forskere. Da blir det også naturlig at mer av den kliniske utprøvingen foregår i Norge. 

NORSK KINDEREGG. På toppen av våre dyktige forskere kommer de dyktige ingeniørene og fagarbeiderne vi har i produksjonsleddet. Vi har et stabilt arbeidsmarked med flate organisasjoner og lojale medarbeidere. Dessuten er det nærmest et mantra på norske arbeidsplasser at det skal være kvalitet i alle ledd.

Jeg var i mange år leder for den norske delen av en internasjonal produsent av legemidler. Det lærte meg at vi kan produsere legemidler i Norge – like rimelig som i lavkostland.

Legemiddelproduksjon i Norge kan bli et kinderegg. Vi reduserer mangelsituasjonene, som stadig øker i omfang, vi beholder en verdikjede i Norge, og vi får eksportprodukter. Og ikke minst får vi nye arbeidsplasser.


Disclaimer/interessekonflikt:
Artikkelforfatteren er tidligere direktør for Takeda Nycomed AS i Norge og gründer av og styremedlem i Curida; en kontraktsutviklings- og produksjonsorganisasjon (CDMO) innen farmasøytisk industri, basert i Norge. Curida er en del av en spennende og voksende livsvitenskapelig sektor i Norge, Selskapet er en aktiv partner og medlem av Oslo Cancer Cluster. Visjonen er å være et nasjonalt senter for industrialisering av medisinsk innovasjon.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Post ASCO 2021

DMTV: Her finner du oversikten over alle kongressvideoer!

På de nye DMTV-sidene finner du alle sendingene fra ASCO 2021 og tidligere kongresser.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!