Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

KORTE AVSTANDER: SPKI skal ligge på Fag- og kvalitetssenteret på UNN. – Fordelen vår er at det er korte avstander mellom senteret og universitetet. Derfor vil en del av personellet til tider også jobbe i UiTs lokaler, for eksempel for maskinlæringsgruppa, sier Karl Øyvind Mikalsen, konstituert daglig leder for SPKI. Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN

Åpner Senter for pasientnær kunstig intelligens i Tromsø

I juni åpnes Senter for pasientnær kunstig intelligens (SPKI) ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Publisert: 2021-05-10 — 06.00

Senteret skal fungere som en brobygger mellom forskningsmiljøet ved Universitetet i Tromsø (UiT) og klinisk miljø ved sykehuset.

– Tromsø har i løpet at det siste tiåret bygget opp gode forskningsmiljø og drivkraft i skjæringsfeltet mellom teknologi, kunstig intelligens (KI) og helse. Eksempler er Senter for forskningsdrevet innovasjon Visual Intelligence og Forskergruppa for maskinlæring ved UiT som samarbeider tett med ivrige klinikere på UNN, sier Karl Øyvind Mikalsen, konstituert daglig leder for SPKI.

Mikalsen er også førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin ved UiT, og tilknyttet Forskergruppa for maskinlæring ved UiT.

Senteret skal ligge på Fag- og kvalitetssenteret på UNN.

– Vi ser behovet for å gjøre forsknings- og utviklingsarbeidet enda mer pasient- og klinikknært og ønsker å få dette inn i sykehus slik at det kommer pasientene og klinikerne til gode.

SAMARBEID: – Senteret skal legge til rette for samarbeid mellom miljøene i Tromsø, sier Karl Øyvind Mikalsen. Fra venstre: Robert Jenssen, Karl Øyvind Mikalsen og Rolv Ole Lindsetmo. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

– Et regionalt kompetansesenter

– Hva er SPKI?

– SPKI vil fungere som den brobyggeren mellom forskermiljøene og de kliniske miljøene som vi har sett at mangler. Senteret vil arbeide for utprøving, innovasjon og implementering av resultater og produkter fra forskningen i sykehus. Det er hovedformålet. Senteret er et samarbeid mellom UNN, UiT og Helse Nord, og skal arbeide i alle tre interesser.

LES OGSÅ
Kan datadrevet kunnskapsstøtte gi bedre BUP-tjenester?

Mikalsen forteller at de ser for seg at senteret blir et regionalt kompetansesenter som vil komme hele regionen til gode, og sier feltene senteret vil jobbe med vil ha stor spennvidde.

– Det vil variere fra blant annet validering av KI-løsninger til KI-faglige spørsmål innen juss og etikk.

– Senteret vil også kunne bidra med rådgivning, for eksempel i endringsarbeid hos Helse Nord og i vurdering av KI-løsninger for helseforetakene, vi ønsker å bidra ut i og til de forskjellige miljøene. Slik at oppgavene vil være varierte.

SPKI skal ikke bli en konkurrent til de eksisterende miljøene, men hjelpe og sørge for samarbeid.

– Vi vil bidra til felles interesser. Og da tenker vi fra idé til implementering og alt som er imellom.

Fra det kliniske miljøet er Rolv Ole Lindsetmo, klinikksjef for Kirurgi, kreft- og kvinnehelseklinikken (K3K) på UNN engasjert som leder for kliniske operasjoner. Robert Jenssen, leder av Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Visual Intelligence ved UiT er også engasjert i senteret som leder for forskning.

– Har planer for testing av løsninger

– Kan du fortelle mer om veien fra ide til implementering av KI-løsninger?

LES OGSÅ
Patenterer AI-markør som avgjør alvorlighet ved tarmkreft

– KI-løsninger kan enten utvikles kommersielt eller bli egenutviklet i forsker- og utviklingsmiljø som det vi har i Tromsø. Vi tror at for å virkelig lykkes med bruk av KI i helsetjenesten trengs begge deler. Nå det gjelder egenutvikling har vi i Tromsø så langt kommet dit at vi har hatt gode ideer, gjort god forskning og det har blitt utviklet algoritmer fra forskningen som er gjort, som ser ut til å fungere bra.

– Nå er vi klare for å ta neste steg og da trengs evidens, og må vite at det er trygt og effektivt. Da er prospektiv utprøving i klinikk neste steg på veien. Og til syvende og sist skal vi komme dit at våre egenutviklede KI-løsninger brukes aktivt og kommer til nytte i helsetjenesten. Da må det også registreres som godkjent medisinsk utstyr.

– Når det gjelder den andre biten, som er den kommersielle, så er det slik at innenfor de forskjellige områdene er det forskjellig modenhetsgrad. Det området som kanskje er kommet lengst er radiologi. Her har for eksempel UNN konkrete planer om å begynne å prøve ut enkelte kommersielle løsninger.

Tar opp stafettpinnen

Senteret åpnes i forbindelse med Midnattssolkonferansen som arrangeres i Tromsø i juni. Konferansen er en fagkonferanse på feltet kunstig intelligens.

Mikalsen forteller at konteksten for konferansen er det uformelle fagnettverket kalt Kunstig intelligens i norsk helsetjeneste (KIN).

– I den forbindelse arrangeres det som kan kalles kunnskapsformidlingsstafett. Det var en konferanse i Oslo i fjor og det har tidligere vært en i Bergen. Nå er det Tromsø sin tur og derfor har UNN, Helse Nord, UiT og Nasjonalt senter for e-helseforskning gått sammen om å arrangere konferansen.

– Formålet er å formidle hva det er vi i nord gjør innen KI og helse, samt hva det er vi vil og ønsker å gjøre i fremtiden. I den forbindelse så vi det som naturlig å åpne SPKI i forbindelse med konferansen, sier Mikalsen.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Post ASCO 2021

DMTV: Her finner du oversikten over alle kongressvideoer!

På de nye DMTV-sidene finner du alle sendingene fra ASCO 2021 og tidligere kongresser.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!