Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Skolehelsetjenesten svekkes – hvorfor?

Hvis forebyggingsarbeidet skal lykkes, trenger vi tilgjengelig kompetanse innen klinisk ernæring i kommunehelsetjenesten, slik Helsedirektoratet tidligere har påpekt.

Publisert: 2021-05-09 — 05.14

Gry Irene Skodje

Innlegg: Gry Irene Skodje, klinisk ernæringsfysiolog 
Catrin El-Hage Wenus, klinisk ernæringsfysiolog 

Catrin El-Hage Wenus

HELSESTASJONS- OG skolehelsetjenesten mister styrkningsmidler til klinisk ernæringsfysiolog. Nå rapporterer flere kommuner at klinisk ernæringsfysiolog tilknyttet helsestasjon og skolehelsetjeneste har bidratt til:

 • at flere barn, unge og familier har fått hjelp i ernæringsrelaterte problemstillinger, blant annet overvekt og undervekt
 • at tjenestene har kunnet gjennomføre nødvendige oppgaver i henhold til retningslinjer
 • at helsepersonell har fått kompetansestøtte på ernæring, og
 • at ernæringstiltak er satt i gang på alle nivåer i kommunen: individuelt, selektivt og universelt.

TILSKUDDSMIDLER. Helsedirektoratet har de siste årene lyst ut styrkningsmidler som har gjort det mulig for kommuner å styrke helsestasjon og skolehelsetjenesten med klinisk ernæringsfysiolog.

Fra i år er regelverket endret for dette tilskuddet, slik at tjenestene kan søke om midler kun til lovpålagte faggrupper. Det medfører at flere kommuner som har benyttet midlene, ikke lenger har mulighet til å styrke tjenesten med klinisk ernæringsfysiolog, som er autorisert helsepersonell og per i dag ikke lovpålagt.

Flere kommuner har ikke lenger mulighet til å styrke tjenesten med klinisk ernæringsfysiolog. Vi anbefaler at direktoratet går tilbake til den opprinnelige tilskuddsordningen.

ANSVAR OG FORPLIKTELSER. Kommunen har ansvar for å drive faglig forsvarlig og i tråd med Nasjonale faglige retningslinjer. I henhold til Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal virksomheten sørge for å ha tilgang til nødvendig personell for de oppgavene de skal utføre:

 • «Klinisk ernæringsfysiolog bør om mulig involveres i individuell tilnærming til barn ved særspising, manglende vekst, overvekt, allergi, intoleranser, refluks eller næringsstoffmangler».
 • «Kliniske ernæringsfysiologer vil kunne være viktige bidragsytere i tverrfaglige team innen opplæring og som ressurs for annet helsepersonell».

GJENOPPRETT ORDNINGEN! Helsedirektoratets rapport fra 2012: «Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten – en status-trend- og behovsanalyse frem mot 2030» peker på at det bør være tilgjengelig kompetanse innen klinisk ernæring i kommunehelsetjenesten dersom forebyggingsarbeidet skal lykkes.

Vi anbefaler Helsedirektoratet å gå tilbake til tilskuddsordningen slik den opprinnelig var.


Tilleggsinformasjon: Artikkelforfatterne oppgir ingen oppgitte interessekonflikter, men opplyser at de er tilknyttet Faggruppen for ernæringsarbeid blant barn og unge i kommunen, og Kliniske ernæringsfysiologers forening, som er tilsluttet Forskerforbundet.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Post ASCO 2021

DMTV: Her finner du oversikten over alle kongressvideoer!

På de nye DMTV-sidene finner du alle sendingene fra ASCO 2021 og tidligere kongresser.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!