Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

En fremtid med skyhøy studiegjeld?

Skal fire av ti nyutdannede leger ha skyhøy studiegjeld etter endt studium?

Publisert: 2021-04-30 — 05.45

Johannes Lindboe Alm

Innlegg: Johannes Lindboe Alm, medisinstudent ved Semmelweis-universitetet i Budapest, Ungarn

I DAG UTDANNES over 40 prosent av legene i Norge utenfor landets grenser. I mange tilfeller innebærer dette en stor økonomiske byrde for individet. Er dette etisk korrekt?

Norge er helt avhengig av at medisinstudenter er villige til å dra utenlands for å utdanne seg. I det siste har det også vært fokusert på den økte risikoen studentene tar ved å reise ut av landet. Er det da korrekt at de skal ilegges en så stor økonomisk byrde, sammenlignet med deres norskutdannede kolleger?

ØKONOMISK BYRDE. Omtrent 500 nordmenn utdannes til lege årlig i utlandet, mens det i Norge er 636 studieplasser på medisinstudiet. Dette utgjør altså over fire av ti nyutdannede leger. Regjeringen oppfordrer studenter til å reise ut, men er dette økonomisk uansvarlig overfor studentene?

Regjeringen oppfordrer studenter til å reise ut, men er dette økonomisk uansvarlig overfor studentene?

Som 19-åring er det vanskelig å forstå de økonomiske konsekvensene av et studielån i millionklassen på lang sikt. Et studielån på én million kroner innebærer månedlig trekk på omtrent 5100 kroner i tyve år dersom man legger en nominell rente på to prosent til grunn.

PROBLEMATISK? Alexander Wright Cappelen, professor i atferdsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, har tidligere uttalt seg om høye studielån. Han mener unge er langt mer tilbøyelige til å ta opp store lån fordi de ikke selv har opplevd stor arbeidsløshet eller høy rente.

Dette er et viktig poeng. Med dagens rentenivå vil mange kanskje mene at det er uproblematisk med et stort studielån. Saken blir en helt annen dersom vi får et økende rentenivå fremover.

FOR FÅ STUDIEPLASSER. Norge er helt avhengig av å utdanne leger i utlandet, da det er omtrent 1150 stillinger for nyutdannede leger som skal fylles hvert år.

Det er også estimert at dette tallet må økes til 1300 stillinger årlig for å dekke dagens manko på leger.

Er det da riktig at man pålegger over 40 prosent av nyutdannede leger å sitte igjen med svært høy studiegjeld fordi staten ikke ønsker å åpne flere studieplasser i Norge?

TAR ØKT RISIKO. Professor Hilde Grimstad ved NTNU rettet nylig søkelyset mot den økte risikoen det innebærer for studenter å dra til utlandet for å utdanne seg til lege.

Hun understreker at det norske systemet med sikkerhet og rettferdighet for studenter finnes i liten grad ved de fleste universitetene i utlandet.

I ytterste konsekvens kan dette føre til at studenten reiser hjem uten utdanning og svært høy studiegjeld.

STIPENDØKNING! Så lenge regjeringen ikke velger å øke antallet studieplasser i Norge, mener jeg at det eneste alternativet er å øke størrelsen på stipendet til medisinstudenter i utlandet. Å forvente at nesten halvparten av nyutdannede leger skal sitte igjen med en stor personlig økonomisk byrde, er ikke riktig.

Norge er et land hvor velferdsstaten og dens grunnprinsipper står sterkt. Med dagens modell er det umulig å utdanne tilstrekkelig med leger, samt å tilby den enkelte gratis utdanning. Dette strider imot prinsippet om gratis utdanning for alle.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Dagens Medisin, fra Kronikk og debattseksjonen i 08-utgaven

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Gunnar Hetland 01.06.2021 18.16.38

  Lege

  Ta en legejobb i Finnmark eller Nord- Troms. Da får du nedskrevet deler av studielånet ditt etter en tids tjeneste. Det hjelper godt på økonomien. Lykke til.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!