Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Nødvendig med utdanningskrav og tilsyn

Synes virkelig helsepolitikere og helseforvaltningen at det er riktig ikke å ha utdanningskrav eller tilsyn med akupunktur – en behandlingsform som blant annet anbefales i de oppdaterte retningslinjene fra The National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)?

Publisert: 2021-04-09 — 05.08

Mona Solberg

Kronikk: Mona Solberg, akupunktør, nestleder og forskningsansvarlig i Akupunkturforeningen
Silje Mjøs, turnusfysioterapeut i Kongsberg kommune og medlem av faglig utvalg i Akupunkturforeningen

DEN 7. APRIL ble de nye retningslinjene for behandling av kroniske smerter for personer over 16 år – NICE Guidelines – lansert. Retningslinjene er utarbeidet for helsepersonell, tjenesteleverandører og personer med kronisk smerte, deres familier og omsorgspersoner. Anbefalingene legger vekt på god pasientkommunikasjon, brukermedvirkning og pasientsentrert behandling.

Retningslinjene gir en gjennomgang av anbefalte tiltak basert på forskning, hva det bør forskes mer på – og hva som ikke er anbefalt. Retningslinjer er basert på evidens, kostnadseffektivitet og bivirkninger.

ANBEFALTE TILTAK. Anbefalingene for behandling i NICE Guidelines er:

 • Trening (basert på pasientens preferanser og evner.
 • Acceptance and Commitment therapy (ACT) eller kognitiv atferdsterapi (CBT).
 • Akupunktur.
 • Farmakologisk behandling: Antidepressiva: Duloxetine, Fluoxetine, Paroxetine, Citalopram, Sertraline og Amitriptyline. Dette kan gis etter nøye samtale med pasienten om mulige fordeler og bivirkninger.

Ekspertgruppen i NICE skriver at det forventes økt bruk av akupunktur i helsetjenesten gjennom denne anbefalingen.

HØRING OG PAKKEFORLØP. Akupunkturforeningen har ved to høringer over statsbudsjettet (2019 og 2020) bedt om å bli inkludert i arbeidet med pakkeforløp på muskel og skjelett lidelser.

Silje Mjøs

Stortinget ba regjeringen gi offentlig autorisasjon til osteopater og naprapater, og om å foreta en ny vurdering av om akupunktører skal autoriseres som helsepersonell innen 1. oktober 2021, i forslag 228.

Den 26. mars 2021 ble det sendt på høring en endring i Helsepersonelloven angående autorisasjon av osteopater, naprapater, logopeder og paramedics. Det ville ha vært enkelt å inkludere akupunktører i denne høringen. I NICE guidelines for kroniske smerter er det altså akupunktur som blir anbefalt som behandling for kroniske smertepasienter, og ikke annen manuell behandling. For annen manuell behandling er oppfordringen: Mer forskning.

UTDANNING OG TILSYN. Synes virkelig helsepolitikere og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) at det er riktig ikke å ha utdanningskrav eller tilsyn med en behandlingsform som anbefales både i de oppdaterte NICE guidelines og i norske kliniske retningslinjer?

Sammenhengen mellom kort utdanning i akupunktur og pasientskader er noe av årsaken til at akupunktører ble autorisert som helsepersonell i Portugal og Australia

Kliniske retningslinjer er basert på dokumentert effekt, kostnadseffektivitet og bivirkningsprofil. Noen av retningslinjene inkluderer også anbefalinger om videre forskning. Med tanke på pasientsikkerhet er lovgivningen ikke en del av slike kliniske retningslinjer. Dette har vi tidligere skrevet om i Dagens Medisin

Det er en sammenheng mellom kort utdanning i akupunktur og pasientskader. Dette var noe av årsaken til at akupunktører ble autorisert som helsepersonell i Portugal og Australia.

INGEN KRAV. Hvordan skal henvisende helsepersonell eller brukere av akupunktur vite forskjell på om akupunktøren de oppsøker har to dager kurs, eller en fireårig NOKUT-godkjent utdanning ved Høyskolen Kristiania?

Slik lovgivningen fungerer i dag, kan hvem som helst gjøre hva som helst med nåler, og det følger ingen krav til utdanning eller tilsyn – med mindre at den som praktiserer, er helsepersonell.

AUTORISASJON – NÅ! Den enkleste måten for å sørge for forutsigbarhet for pasienter og henvisende personell med hensyn til kvalifikasjoner, sikkerhet og pasientrettigheter, er gjennom en autorisasjon.

NICE-retningslinjene legger i likhet med Lov om pasient- og brukerrettigheter stor vekt på brukermedvirkning og pasientenes valgfrihet i behandling. De pasienter som ønsker det, bør derfor ha mulighet til å velge akupunktur hos en kvalifisert akupunktør – som en del av sin behandling for langvarige smerter.

Stortinget har bedt regjeringen om å konkludere angående autorisasjon av akupunktører innen 1. oktober 2021. Akupunkturforeningen mener at økt dokumentasjon av effekt, pasientens valgfrihet samt tilsyn bør tale for en autorisasjon av akupunktører som helsepersonell.

Dette er det nå opp til HOD, regjeringen og helsepolitikere å avgjøre.


Oppgitte interessekonflikter: Silje Mjøs har Bsc i fysioterapi fra OsloMet, Bsc i akupunktur fra Høyskolen Kristiania og tverrfaglig videreutdanning i smertebehandling fra  Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

EFTA-DOMSTOLENS RÅDGIVENDE UTTALELSER

– Vil ha betydning for godkjenningspraksis

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!