Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Gode verktøy for ernæring

NCP og NCPT gir en rekke fordeler innad – og mellom profesjoner – for pasienter og brukere og i forskningssammenheng.

Publisert: 2021-04-01 — 05.13

Mari Rivelsrud

UNGE STEMMER-KOMMENTAREN: Mari Rivelsrud (f. 1993), klinisk ernæringsfysiolog

EN KLINISK ernæringsfysiolog (KEF) arbeider blant annet med å diagnostisere og behandle ernæringsrelaterte sykdommer, og bruker en standardisert metode og terminologi ved gjennomføringen av dette. På lik linje med at leger bruker Norwegian Classification of Medical Procedures (NCMP) for prosedyrer og ICD-10-kodeverket til WHO for medisinske diagnoser, bruker KEF-er en standardisert metode, Nutrition Care Process (NCP) og en standardisert terminologi, Nutrition Care Process Terminology (NCPT), i ernæringsbehandling.

NCP og NCPT ble i 2003 etablert av The Academy of Nutrition and Dietetics, og benyttes i land over hele verden, inkludert Norge.

Se også: Ernæring – et neglisjert felt

Verktøyene NCP og NCPT gir en rekke fordeler innad og mellom profesjoner, for pasienter og brukere og i forskningssammenheng

FIRE TRINN. NCP består av de fire stegene ernæringskartlegging, -diagnose, -intervensjon og -monitorering/evaluering. Den standardiserte arbeidsmetoden gir en strukturert ramme for ernæringsarbeidet og kvalitetssikrer ernæringsbehandlingen. NCPs tilhørende terminologi, NCPT, inneholder mer enn 2000 ernæringstermer og gir dermed en tilstrekkelig bred dekning av ernæringsfaget.

NCP og NCPT gir en rekke fordeler innad i KEF-profesjonen, mellom profesjoner, for pasienter og brukere og i forskningssammenheng. Innad effektiviseres journalnotat-dokumentasjon og sørger for at tydelig og tilstrekkelig informasjon overføres til en KEF-kollega.

Se også: Kommunene trenger flere kliniske ernæringsfysiologer

SIKKERHET. Tverrfaglig samarbeid er grunnleggende ved behandling av personer med behov for omfattende helsetjenester. Bruken av en standardisert arbeids- og dokumentasjonsmetode bidrar til økt forståelse og fremmer samspill innad i KEF-profesjonen, mellom profesjonen og andre profesjoner.

God kommunikasjon er essensielt når pasienter eller brukere flyttes fra en institusjon til en annen, noe som også er lagt til grunn av pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7». En standardisert metode for dokumentasjon ved flytting av pasienter mellom institusjoner bidrar til økt pasientsikkerhet innen norsk helsevesen.

KVALITET. Fremtidens digitalisering av helsesektoren vil innebære standardisert språk for elektroniske journalsystemer. NCPT muliggjør søk og statistikk for ernæringsarbeidet, og tilrettelegger for bruk av data til forskning med nasjonal og internasjonal verdi. Standardiserte termer muliggjør også sammenligning av ernæringsbehandling på tvers av helseforetak og omsorgs-nivå – og synliggjøre kliniske ernæringsfysiologier oppgaver og bidra til kvalitetsforbedring.

NCP og NCPT er innpasset i KEF-utdanningen i flere land, inkludert Norge. Med alle fordelene NCP-metoden og NCPT-terminologien fører med seg, er det med god grunn at disse verktøyene benyttes i ernæringsarbeid av fremtidens kliniske ernæringsfysiologer.

Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren er medlem av arbeidsgruppene NCP/NCPT og SNOMED-CT


Dagens Medisin
, fra Kronikk og debattseksjonen i 06-utgaven

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OMRÅDEGJENNOMGANG AV LEGEMIDLER PÅ BLÅRESEPT

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!