Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Pakkeforløpet må gjelde alle med muskel- og skjelettlidelser

Vi må ha et pakkeforløp for alle med muskel- og skjelettsykdom – uavhengig om sykdomsbildet er avklart eller ikke.

Publisert: 2021-03-08 — 11.01

Ann Kristin Bakke

Kronikk: Ann Kristin Bakke, politisk rådgiver i Norsk Revmatikerforbund

I UTGANGSPUNKTET hadde Norsk Revmatikerforbund stor tro på løftene om et pakkeforløp for mennesker med muskel- og skjelettlidelser, men dessverre er det lite utvikling å spore. Pakkeforløp kan være et viktig verktøy for å imøtekomme behovene for denne pasientgruppen, men regjeringen leverer ikke til tross for løftene som ble gitt i egen regjeringserklæring. Forløpene skal sikre forutsigbarhet og kvalitet i utredning og behandling av sykdommer.

Det er gledelig at pasienter med muskel- og skjelettlidelser løftes frem, men svært begrensende at de som allerede har en diagnose, ikke skal være på løpet frem til igangsettelse av avgjørende behandling.

FORLØP FOR ALLE! Norsk Revmatikerforbund er glad på vegne av dem som nå vil bli en del av det nye pakkeforløpet, men dette er ikke bra nok. Det lovede pakkeforløpet tegner å bli for noen utvalgte få, der vi vet det er mange med umøtte behov. Vi må ha et pakkeforløp for alle med muskel- og skjelettsykdom, uavhengig om sykdomsbildet er avklart eller ikke.

Hva er et pakkeforløp – og hvordan kan en implementering av pakkeforløp for mennesker med muskel- og skjelettsykdom bidra til å løse utfordringene innenfor denne pasientgruppen?

Et pakkeforløp er i praksis en nasjonal standard for pasientforløp. Standardiseringen skal bidra til raskere utredninger og behandlingsoppstart, og minimere unødvendig ventetid. Formaliserte forløp sikrer også god og løpende informasjonsflyt til pasienten, i tillegg til kontinuerlig brukermedvirkning i hele pasientprosessen – fra utredning til rehabilitering – et helt pasientforløp.

Et helhetlig pakkeforløp må innføres for mennesker med muskel- og skjelettlidelser – snarest mulig. Det er svært begrensende at de som allerede har en diagnose, ikke skal være på løpet frem til igangsettelse av avgjørende behandling

UNØDIG VENTING. Mange muskel- og skjelettpasienter utsettes for unødig, og potensielt helseskadelige, lange ventetider i diagnosefasen, så vel som gjennom behandlingen og i rehabilitering. Utover det at pasientenes livskvalitet påvirkes, kan de lange ventetidene medføre at det utvikles irreversible skader. Skader som kan unngås – og bør unngås.

På sikt medfører venting høyere behandlingskostnader og reduserte muligheter for pasientene til å kunne delta i arbeidslivet. Dette gjelder selvfølgelig på alle områder, men muskel- og skjelettlidelser er det største og mest kostbare sykdomsområdet i Norge. Det er nært skandaløst at dette ikke gripes tak i.

RISIKO. I tillegg er pasienter med inflammatoriske revmatiske leddsykdommer også utsatt for en økt dødelighetsrisiko i ventetiden, da sykdommene gir økt risiko for hjerte- og karlidelser.

Veldig få dør av revmatisme i seg selv: Det som tar liv, er de medfølgende sykdommene, ikke ulikt det en ser med for eksempel diabetikere.

Det generelle tilbudet overfor muskel- og skjelettpasienter, det vil i hovedsak si tilgangen til medisinske spesialister, er svært ujevnt fordelt rundt om i landet. Dette resulterer i at kvalitetsnivået på helsetilbudet overfor denne pasientgruppen er betinget av hvor i landet man bor. REMUS-rapporten fra 2019 viser hvordan Nord-Norge skiller seg spesielt ille ut.

HELHETLIG FORLØP! For dårlig samhandling mellom kommune, Nav, primær- og spesialisthelsetjeneste medfører at mange pasienter selv ender opp med oppgaven å koordinere kontroller, behandling og rehabiliteringstjenester levert av den offentlige helsetjenesten. Utover å skape unødig heft for pasientene, kan dette bidra til feilprioriteringer og svakere helsemessige resultater, samt unødig ressursbruk i helsetjenesten.

Norsk Revmatikerforbund mener at et åpenbart mål for både samfunn og individ er at man skal være mest mulig deltakende i samfunnet selv om man har en kronisk sykdom. Oppfølging og rehabilitering som sikrer deltakelse i arbeidslivet, er i så henseende et sentralt ansvar: Derfor må det snarest mulig innføres et helhetlig pakkeforløp for mennesker med muskel- og skjelettlidelser.


Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OMRÅDEGJENNOMGANG AV LEGEMIDLER PÅ BLÅRESEPT

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!