Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Det trengs mer ressurser til lungemedisinsk rehabilitering

I dag kan kommunehelsetjenesten ikke diagnostisere eller behandle det økende antallet av eldre pasienter med kronisk lungesykdom på fullverdig vis. Et nytt og sterkt engasjement trengs i den offentlige helsetjenesten.

Publisert: 2021-03-05 — 16.04

Audhild Hjalmarsen

Innlegg: Audhild Hjalmarsen, dr.med., spesialist i indremedisin, lungemedisin og geriatri

ETABLERINGEN AV lungemedisinsk rehabilitering, som hovedsakelig er rettet mot pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), kom i gang på begynnelsen av 1990-tallet.

Lungemedisinsk rehabilitering er indremedisinsk rehabilitering og krever legespesialisering, ikke bare innen indremedisin og lungemedisin, men også innen rehabiliteringsfeltet, det være seg spesialisering innen fysikalsk medisin og rehabilitering eller alternativt i geriatri.

SPESIALISTMANGEL. Det er mangel på spesialister både innen lungemedisin og geriatri, og især i Nord-Norge, hvor vi har lekkasje av ferdige spesialister til Sør-Norge.

Etablering av ambulant lungerehabilitering ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) kom i gang i 1993 – med økonomisk støtte fra Troms fylke og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). Det tok syv år å bygge opp et fullverdig heldagstilbud.

Riktig diagnose, tilpasset medisinsk behandling og rehabilitering, skal gå hånd i hånd hos eldre pasienter med kronisk lungesykdom

NEDLEGGING. Lungerehabiliteringen ble imidlertid nedlagt i 2014, angivelig fremskyndet av den nye regjeringen, som gikk inn for å bygge opp rehabiliteringstilbudet i kommunal regi og innen private helseinstitusjoner.

Nedleggingen medførte ikke bare opphør av pasientbehandlingen, men også opphør av kursing av helsepersonell samt nedlegging av den kliniske forskningsenheten.

USIKKER FREMTID. Lungerehabiliteringen ved Skibotnsenteret LHL ble etablert av det samme lungerehabiliteringsteamet ved UNN i 1993. Tilbudet eksisterer fremdeles ettersom den samme legespesialisten med dobbeltspesialitet jobber deltid der fremdeles. Virksomheten risikerer å bli nedlagt den dagen legespesialisten må slutte på grunn av høy alder.

Skibotn Rehabilitering LHL ble i 2019 solgt til den private aktøren Helsepartner Nord-Norge, og har fått navnet Skibotn helse- og rehabilitering.

RESSURSBEHOV. Antallet eldre pasienter med kronisk lungesykdom er økende. Langt flere enn tidligere har utviklet kronisk lungesvikt med sammensatte indremedisinske sykdommer som bakteppe.

Kommunehelsetjenesten kan verken diagnostisere eller behandle disse pasientene på en fullverdig måte. Riktig diagnose, tilpasset medisinsk behandling og rehabilitering skal gå hånd i hånd hos denne pasientgruppen. Dette krever et nytt og sterkt engasjement i den offentlige helsetjenesten.

Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren er forfatter av boken «Lungerehabilitering». Hun er pensjonert overlege dr.med. ved lungemedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord Norge (UNN), og tidligere førsteamanuensis II ved Institutt for klinisk medisin, UiT – Norges arktiske universitet. Siden 1. september 2020 har hun jobbet i fast 20 prosents overlegestilling.


Dagens Medisin, fra Kronikk- og debattseksjonen i 04-utgaven

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OMRÅDEGJENNOMGANG AV LEGEMIDLER PÅ BLÅRESEPT

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!