Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

STUDIE: En ny studie viser at personer født i Asia, Sør-Amerika og Afrika er mindre fornøyd med fastlegen sin enn personer født i Norge. Tilgjengelighet var tema hvor det var størst forskjell i skår mellom personer født i Norge og personer født i Asia, Sør-Amerika og Afrika. Der var forskjellen på 20 poeng. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Personer innvandret fra Asia, Sør-Amerika og Afrika gir fastleger dårligere skår

Personer innvandret fra Asia, Sør-Amerika og Afrika gir fastleger dårlig skår på kommunikasjon, tid og opplevd respekt i resepsjon, viser en ny studie. – Kan handle om forventninger, sier førsteforfatter av studien, Marte Råberg Kjøllesdal.

Publisert: 2021-02-11 — 05.30

TIPS: – Det viktig å se om det er behov for tolk, og bruke den tiden man trenger, sier førsteforfatter av studien, Marte Råberg Kjøllesdal. Foto: Privat

Studien var en del av en større nasjonal undersøkelse om pasienters erfaring med fastlegen sin. Studien er publisert i BMC Health Services.

– Vi har sett på om kvaliteten på fastlegetjenesten er like bra for innvandrergrupper som for norskfødte, sier Kjøllesdal som er ph.d. og forsker ved Folkehelseinstituttet, til Dagens Medisin.

Dårligere erfaringer

Det var Allmennmedisinsk forskningsfonds Forskningsnytt som omtalte studien først. Undersøkelsen ble utført i 2018-2019.

– Hva har dere funnet?

– Vi fant at personer innvandret fra Vest-Europa og Nord-Amerika rapporterte relativt like erfaringer med fastlegen som norskfødte. Øst-europeere rapporterte til en viss grad dårligere erfaringer med fastlegen enn norskfødte, men det er hovedsakelig personer fra Asia, Sør-Amerika og Afrika som rapporterte dårligst erfaringer. Det kan tenkes at dette er en gruppe med komplekse utfordringer med tanke på sykdom, språk og store kulturelle forskjeller.

– Tema som pasientene gir dårlig skår på går på kommunikasjon, tid, og opplevd respekt i resepsjon.

Det ble hentet inn svar fra 2029 fastlegepasienter, hvorav elleve prosent var innvandrere. Svarprosenten var på 42 prosent.

– Har norske fastleger og fastlegekontor et kommunikasjonsproblem?

– Det kan være. Opplever man å ha lite tid og at språk er en utfordring så kan det bli vanskelig. Og det kan være flere bakenforliggende ting som tidligere erfaringer og forventninger som spiller inn.

– Bruk tiden som trengs

Svar ble ordnet etter tema; fastlegen, kontorpersonalet, tilgjengelighet, mestring og koordinering. Personer som er født i Asia, Sør-Amerika og Afrika ga lavere skår enn personer født i Norge på nesten alle spørsmål om fastlegen, kontorpersonalet, tilgjengelighet og koordinering av tjenester.

– Hva kan fastlegene gjøre for å bedre disse pasientenes opplevelse?

– Det viktig å se om det er behov for tolk, og bruke den tiden man trenger. Folk svarer eller sier ofte ja, men det betyr ikke nødvendigvis alltid at alt som er blitt sagt er forstått. Det kan være lurt å be pasient om å gjenta det som er sagt.

Skåren er mellom 0-100, der 0 er dårligst. Tilgjengelighet var tema hvor det var størst forskjell i skår mellom personer født i Norge og personer født i Asia, Sør-Amerika og Afrika. Der var forskjellen på 20 poeng.

Vil finne ut mer

– Dette kan også handle om forventninger. Forventninger om for eksempel tidsbruk og medikamenter. Norske leger er restriktive med for eksempel, og kommer man fra et land hvor man ikke er like restriktiv, kan dette oppleves som om man ikke får det man trenger.

– Hva vil dere se mer på fremover?

– Vi har sendt søknad om midler for et prosjekt der vi ønsker å legge til rette for å få rekruttere flere innvandrere, ved å invitere utvalgte innvandrere grupper spesielt, blant annet gjennom å oversette spørreskjema til flere aktuelle språk.

– Vi ønsker å se bredere på denne problemstillingen ved å benytte både registerdata og pasientrapporterte erfaringer, og å undersøke spesifikke innvandrergrupper, etter landbakgrunn. Vi vil se på hvilke faktorer er viktig for de ulike gruppene, og hvor man kan gjøre endringer og tiltak for å sikre helsetjenester av god kvalitet til alle grupper, også innvandrere.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Post ASCO 2021

DMTV: Her finner du oversikten over alle kongressvideoer!

På de nye DMTV-sidene finner du alle sendingene fra ASCO 2021 og tidligere kongresser.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!