Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

I første linje for å stoppe pandemien

Vi har vært, og er, helt avhengig av kommunene for å holde smitten nede. Nå er vi også avhengig av kommunene for å gjennomføre vaksinasjon av innbyggerne.

Publisert: 2021-02-11 — 10.35

Bent Høie

KOMMUNEHELSE-KOMMENTAREN: Bent Høie (H), helse- og omsorgsminister

KOMMUNENE STÅR i første linje med å håndtere koronapandemien. De skal teste og spore opp smitte. De skal sikre at alle som tester positivt, isolerer seg, og de skal bidra til at nærkontakter til smittede varsles om dette, slik at de kan gå i karantene. Kommunene som har opplevd smitteutbrudd, har gjort en kjempeinnsats med å håndtere dem. De har fulgt en klar oppskrift. Tydelig ledelse og raske avgjørelser står øverst.

Samtidig som kommunene holder smitten nede, skal de også opprettholde de ordinære helse- og omsorgstjenestene til ulike pasientgrupper. Kommunene har løst utfordringene på ulike måter, men det er en ting som går igjen. Evne til å se hva som trengs og vilje til raskt å finne løsninger.

NYE ARBEIDSMÅTER. Da de fysiske kontorene måtte stenge, åpnet de digitale. Mange fagfolk og kommuner kastet seg rundt. Fastleger og fysioterapeuter hadde digitale konsultasjoner med pasientene sine, og helsesykepleiere chattet med barn og unge. Jeg er imponert over hvor raskt mange tok i bruk ny teknologi.

Pandemien har vært en psykisk påkjenning for mange. Bekymring og engstelse er normale reaksjoner i en unormal situasjon. I Sogndal sørget kommunepsykologen for at det ble det lagt ut råd til både voksne og barn på kommunens nettside – med kontaktinformasjon til ulike fagfolk og tjenester.

Tusen takk for den fantastiske jobben dere gjør!

Flere kommuner har tatt lignende grep. Mange har trengt råd om hvordan de kunne mestre slike følelser. Noen kommuner har opprettet egne telefontjenester for innbyggere som sliter psykisk og trenger noen å snakke med. Dette er veldig bra.

BERETTIGET KRITIKK. Flere av landets kommuneoverleger har etterlyst bedre informasjon fra sentrale helsemyndigheter. Kommuneoverleger har påpekt at manglende informasjon gjør arbeidet med smittevern og beredskap vanskelig lokalt. Jeg tar denne kritikken på største alvor.

Kommuneoverlegene gjør en svært viktig jobb på vegne av fellesskapet. De skal slippe å tolke biter av informasjon de tilfeldigvis får med seg i forbifarten. Vi har derfor gitt Helsedirektoratet i oppdrag å bedre informasjonsflyten til kommunene. Direktoratet har blant annet sendt brev til kommunene og statsforvalterne om hvor, og hvordan, kommunelegene kan få best mulig informasjon på et tidligst mulig tidspunkt.

Målet er å varsle så raskt som mulig slik at informasjonen fra helsemyndigheter ikke skal komme overraskende på dem som skal gjøre den viktige jobben i kommunene.

VAKSINE. Å lykkes med vaksineringen, er den høyest prioriterte oppgaven fremover. Kommunene har vært ivrige med å komme i gang. Det er viktig at kommunene har kapasitet og ressurser til den store vaksineringsjobben de har foran seg. Jeg håper at en stor andel av risikogruppene vil være vaksinert rundt påsketider. Når risikogruppene er vaksinert, kan vi vente at færre vil bli alvorlig syke, og at risikoen for overfylte intensivavdelinger kan bli noe mindre.

Når vaksinasjonsprogrammet har kommet tilstrekkelig langt, kan vi avvikle de mest inngripende tiltakene, men vi må være forberedt på nye tiltak ved behov. Det mest varige tiltaket vil være at personer med symptomer blir hjemme og lar seg teste. Det samme gjelder gode hostevaner og håndhygiene. Dette hjelper også mot andre smittsomme sykdommer.

PÅ STATENS REGNING. Jeg har vært tydelig på at staten vil dekke kommunenes utgifter til å håndtere pandemien. Dette inkluderer testing, isolering, sporing og karantene. Kommunene skal ikke måtte sjekke budsjettet før de tar grep for å slå ned lokale smitteutbrudd.

Staten vil også dekke kommunenes og sykehusenes kostnader tilknyttet koronavaksinering. Vi ønsker å gi kommunene og sykehusene økonomisk trygghet og forutsigbarhet når de nå planlegger og forbereder organisering av koronavaksinasjon. Dette er viktig for å sikre rask vaksinering.

TAKK FOR INNSATSEN! Vi har hatt en krevende tid bak oss – og vi har en krevende tid foran oss. 2020 var året der Norge holdt smitten lavere og samfunnet åpnere enn de fleste andre land. 2021 blir året der Norge vaksinerer befolkningen og vender tilbake til en mer normal hverdag.

Dette får vi til takket være dere som står i første linje.

Tusen takk for den fantastiske jobben dere gjør!


Dagens Medisin
, fra Kronikk og debattseksjonen i 03-utgaven

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN AVVIKLET

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!