Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

RÅD: – Som hovedregel så anbefaler vi at alle tar vaksine, og at ikke MS-behandlingen stanses som følge av vaksine, sier MS-spesialistene Lars Bø og Trygve Holmøy.

Har sendt ut råd om vaksinasjon for MS-pasienter

Nasjonal kompetansetjeneste for MS har sendt ut råd til alle nevrologer om hvordan de skal legge opp behandlingen for MS-pasienter, i lys av koronavaksinering.

 

Publisert: 2021-01-18 — 09.00

– Vi får en del spørsmål rundt vaksinering fra pasienter som står på ulike MS-behandlinger. Lurer på om de skal ta den, og de er redde for bivirkninger, forklarer Lars Bø, leder av kompetansetjenesten for multippel sklerose. 

Rådene som kompetansetjenesten sender ut til alle nevrologiske avdelinger, er utarbeidet av Bø ved Haukeland universitetssjukehus, og leder av referansegruppen til kompetansesenteret, overlege Trygve Holmøy ved Akershus universitetssykehus. 

Rådene til pasientene er helt klare: – Ta koronavaksinen når du får tilbud om den, opplyser Bø.

Han presiserer at det ikke spiller noen rolle om det er en mRNA-vaksine (variantene som til nå er godkjent av EMA) eller en adenovirusvaksine (de kommende vaksinene som snart kan bli tilgjengelige). 

– Det er også noen som har bekymringer rundt effekten av vaksinen, om behandlingen vil påvirke effekten og om behandlingen skal tilpasses vaksinen. Det er dette vi har gitt råd om. Som hovedregel så anbefaler vi at alle tar vaksine, og at ikke MS-behandlingen stanses som følge av vaksine.

Unge bør ikke utsette opppstart av MS-behandling
– Hovedbudskapet er at vi kun  i unntakstilfeller bør utsette oppstart av ny behandling med hensyn til vaksinasjon hos attakkpasienter, forklarer Ahus-overlege Trygve Holmøy.

Holmøy viser til at man hos dem som nettopp har fått vaksine eller har avtale om dette i nær fremtid, kan vurdere å utsette oppstart av enkelte behandlingstyper noe, fordi vi skal la vaksinen virke.

– Men unge pasienter med aggresiv MS bør prioritere å starte MS-behandling så fort som mulig, for å hindre at MS-sykdom skal gi alvorlig skade. Disse pasientene har liten risiko for alvorlig forløp av koronasykdom, så hensynet til MS-sykdommen er viktigere enn hensynet til koronasykdommen. Eldre pasienter med progressive MS-former har mindre nytte av MS-behandlingen og større risiko for alvorlig koronasykdom. Hos disse bør man i større grad vurdere å utsette behandlingsoppstart. 

 

– Spesialistene må vurdere
Lars Bø forklarer at MS-spesialister i tilfellene det er aktuelt, må vurdere om man kan avvente oppstart av ny behandling eller forlenge doseintervall på pågående behandling, dersom det kan føre til at vaksinen får bedre effekt. 

– Ved oppstart av ny behandling er det noen medikamenter som rituksimab, alemtuzumab, kladribin og okrelizumab, hvor man må vurdere om man skal utsette oppstart litt, dersom en pasient straks skal få eller nettopp har fått vaksine. Det samme råder vi legene til å vurdere dersom man vurderer å eskalere behandling fra et medikament over til et mer potent medikament.

Bø peker på at de mener terskelen for å utsette oppstart av kladribin skal være noe høyere, fordi virkningen på vaksineresponsen antagelig ikke er like sterk, og fordi kladribin ikke ser ut til å gi øket risiko for et alvorlig forløp av covid-19. 

 

Kan forlenge intervall
– Vi skriver også i rådene vi har sendt ut at for pasienter som går på rituksimab kan doseintervallet økes opp til 9-12 måneder, og at kladribin eller lemtrada ved behov kan utsettes slik at intervallet til andre behandlingsrunde blir opp mot 15 måneder. 

Han forklarer at bakgrunnen for å forlenge intervallet mellom dosene da vil være å gi bedre vaksinerespons.

– At en pasient nettopp fikk behandling med rituksimab, bør imidlertid ikke påvirke pasientens mulighet til å få vaksine.

– Tilpass behandlingen
Bø påpeker at MS-spesialistene ikke kan styre når pasientene får vaksine, men at de kan tilpasse behandlingen så fort de vet når de skal ha vaksine.

– Vi må ta en faglig vurdering ut ifra den informasjonen vi har tilgjengelig, som er begrenset. Vi forventer at det vil komme mer data om vaksinasjon og MS-pasienter i den kommende tiden, men foreløpig må vi tilpasse oss her og nå. 

Ifølge Bø vil mange MS-pasienter kunne prioriteres sammen med andre pasienter som har underliggende lidelser med høy risiko for et alvorlig forløp (prioriteringsgruppe 4), med unntak av pasienter som er eldre enn 74 eller er tilhører utvalgte helsepersonellgrupper, som vil prioriteres høyere.  

Se FHIs oversikt over vaksineprioritering, for en forklaring på prioriteringsgruppene.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN AVVIKLET

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!