Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Behandling av personlige opplysninger i Smittestopp

Ingen er tjent med at det skapes usikkerhet om Smittestopp når appen lanseres på nytt. Vi ønsker derfor å oppklare misforståelsene om at det foreligger uoverensstemmelser mellom hva regelverket sier – og hva Smittestopp er ment å gjøre.

Publisert: 2020-12-13 — 12.40
Denne artikkelen er over ett år gammel.

Agnieszka Anna Zachariassen

Innlegg: Agnieszka Anna Zachariassen, avdelingsdirektør for juridiske tjenester ved Folkehelseinstituttet (FHI)

I EN KRONIKK i Dagens Medisin, under tittelen «Mens vi venter på Smittestopp», skriver stipendiat Naomi Lintvedt ved Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo (UiO) om bruken av samtykke som grunnlag for behandling av personopplysninger i den nye Smittestopp-appen – og om forholdet til andre regler.

Kronikken avsluttes med at «ingen er tjent med at det skapes usikkerhet om appen når den lanseres på nytt».

Dette er vi helt enig i. Vi ønsker derfor å oppklare noen av misforståelsene som synes å ligge til grunn for konklusjonen om at det foreligger uoverensstemmelser mellom hva regelverket sier – og hva Smittestopp er ment å gjøre.

OPPSLAG I MSIS. Naomi Lintvedt legger til grunn at kravet i MISIS-forskriftens § 4-8 om å føre oversikt over hvem som har fått utlevert opplysninger fra registeret over utleveringer og oppbevaring, fravikes i Smittestoppløsningen. Dette er vi ikke enig i.

Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) har, på bakgrunn av søknad og tilhørende dokumentasjon, fattet vedtak om tilgjengeliggjøring av data fra MSIS til Smittestopp. Dette vedtaket om tilgjengeliggjøringen av opplysninger logges i MSIS, lik enhver annen tilgjengeliggjøring av data fra MSIS. Kravet i MSIS forskriften § 4-8 vil derfor være oppfylt.

VARSEL, IKKE PÅLEGG. Smittestopp er en frivillig løsning. Smittestopp registrerer kontakt mellom mobiltelefoner, og vi bruker dette som en antakelse om at personene som eier mobiltelefonen, dermed også er i nærheten av hverandre. Basert på dette vil varselet man får, være en beskjed om at man kan ha vært utsatt for smitte og derfor bør teste seg og være årvåken på symptomer.

Smittestopp er et hjelpemiddel for raskt å foreta vurderinger tilknyttet egen smitterisiko, til å få råd fra helsemyndighetene – og varsle personer som man ikke kjenner eller ikke husker

Smittestopp er et hjelpemiddel til raskt å foreta vurderinger tilknyttet egen smitterisiko – og til å få råd fra helsemyndighetene. Løsningen gjør det mulig å varsle personer som man ikke kjenner eller ikke husker. Smittestopp er ikke et unntak fra smittevernreglene. Det er heller ikke gitt at brukere av Smittestopp som vil motta et smittevarsel, alltid vil være personer som er definert som nærkontakter etter covid-19-forskriften. Dette vil bero på den tekniske løsningen og dens evne til å registrere reelle kontakter.

I samtykkene Smittestopp vil være basert på, og i personvernerklæringen, benyttes derfor ikke begrepet «nærkontakt». Det vil heller ikke være behov for presiseringer i covid-19-forskriften.

BEHANDLINGSGRUNNLAG. Det vil alltid være ulike synspunkter for hvilket behandlingsgrunnlag som er best egnet. Vi forstår bekymringen rundt frivillighet og eventuelle krav eller press fra andre til å bruke Smittestopp. Vi har vurdert dette nøye i personvernkonsenskvensvurderingen, hatt dialog med Datatilsynet og fått innspill fra brukergrupper. Vi er opptatt av at informasjon vi gir, fremstår som klar og entydig og tar gjerne imot innspill på hvordan dette kan blir bedre.

Vi vil også besvare spørsmål rundt løsningen for å unngå eventuelle misforståelser. For, som Naomi Lintvedt skriver: Ingen er tjent med at det skapes usikkerhet om appen når den lanseres på nytt.

Tilleggsinformasjon: Artikkelforfatteren oppgir ikke interessekonflikter ut over at hun, som ansatt ved Folkehelseinstituttet, har jobbet med det juridiske grunnlaget for Smittestopp.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!