Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Digital dytt – eller frivillige fremskritt?

Koronasituasjonen er ikke beviset for at digitale helsetjenester fungerer, men vi kan bruke den fremdriften som finnes nå – for å få de bevisene vi trenger.

Publisert: 2020-10-28 — 05.05

Geir Prestegård

Kronikk: Geir Prestegård, leder for Accenture Health Norge

GANSKE MANGE nordmenn er villig til å prøve digitale helsetjenester. Faktisk så mange som 67 prosent, gitt at det sparer tid eller er mer bekvemmelig enn tradisjonelle helsetjenester. Dette viser en undersøkelse som konsulentselskapet Accenture har gjort blant 7800 innbyggere i syv land, derav 800 nordmenn.

Samtidig viser undersøkelsen at vi nordmenn er bekymret for personvern, og vi stoler ikke på at teknologien er bra nok. Kun 36 prosent er villig til å dele personlige helsedata hvis det kan føre til mer persontilpassede helsetjenester, og kun åtte prosent er villig til å bruke en chatbot eller annen form for teknologi for å gjennomføre en rutineundersøkelse. Vi har vel alle kjent på frustrasjonen av å skulle «slåss» med en chatbot som ikke fremstår som særlig smart.

DIGITAL DYTT. Undersøkelsen ble gjennomført før covid-19 forandret livene - og ikke minst helsetjenestene – våre. Men rapporten inkluderer også de erfaringene og observasjonene som er gjort siden da.

Covid-19 har vært en digital dytt i ryggen, nå kan plutselig så godt som alle fastleger i Norge tilby konsultasjon over video. Endringer som før tok år, har nå skjedd i løpet av måneder, men vil de vare? Og bør de det?

De store endringene fant først og fremst sted fordi vi ikke hadde noe valg, ikke fordi digitale tjenester utkonkurrerte analoge tjenester i en fight på like betingelser

For når vi som jobber med digitalisering av Helse-Norge, oppsummerer den rivende utviklingen siden mars, må vi være ærlig og si at de store endringene først og fremst fant sted fordi vi ikke hadde noe valg, ikke fordi digitalt utkonkurrerte analogt i en fight på like betingelser.

Vi vet like fullt at et bærekraftig helsevesen i fremtiden vil bety at en høyere andel av behandlingen må foregå hjemmefra – digitalt. Det beste ville være hvis det kunne komme som frivillige fremskritt.

ENSOMHET. Vi skal også være bevisst på at når syv av ti er villig til å bruke digitale helsetjenester, er det tre av ti som ikke er det. Trolig er de 30 prosentene ganske store brukere av offentlige helsetjenester.

Accenture samarbeider på frivillig basis med flere seniorsentre i Oslo. Lederen ved ett av dem forteller at covid-19 har ført til en dobbel ensomhetsfølelse for dem som ikke behersker digitale hjelpemidler. Ikke kan de få besøk av slekta, og ikke klarer de å kommunisere digitalt. Det finnes fortsatt svært mange eldre som ikke har tilgang til internett.

FORTSETTELSEN. La oss ta med oss det digitale momentet som er skapt i en svært krevende tid. La oss fortsette å utvikle og forbedre teknologien som muliggjør digitale helsetjenester. Her er våre anbefalinger for å få til nettopp dette:

 • Sørg for at bruken av våre sensitive helsedata er forståelig og gjennomsiktig!Jo mer vi vet om hvordan helsedataene våre brukes, desto lettere er det å ha tillit til at de brukes riktig.
 • Vi må fortelle den norske befolkningen om verdien av helsedata og få opp forståelsen for hvorfor det er viktig at de deles med de rette personene, både for vår egen helse gjennom bruk av data i behandlingsøyemed, men også for andres helse gjennom bruk av data til forskning og andre sekundærformål.
 • Fortsett utviklingen av teknologien og ha edruelige forventninger underveis!

ROM FOR FORBEDRING. Selv om teknologien til en stor grad allerede er tilgjengelig og klar til bruk, er det også et stort rom for forbedring.

 • Vi ser altfor ofte at hypen ligger langt foran realiteten. Vi har en ganske lang vei å gå før vi kommer til å synes at det gir mer mening å snakke med maskiner fremfor mennesker, selv om det er ganske enkle temaer.
 • Oppgaven er derfor enkel: Fortsett å utvikle teknologien som muliggjør digitale helsetjenester, og pass på at vi har realistiske forventninger underveis!
 • Partnerskapet mellom pasient og behandler bør fremmes.

DRA NYTTE AV FREMDRIFTEN! Som undersøkelsen viser, er norske innbyggere villige til å ta i bruk digitale helsetjenester. Men, behandleren må også være villig til å ta i bruk digitale helsetjenester fordi det er et partnerskap vi snakker om. Det betyr at begge parter må overbevises.

Behandleren må overbevises på den måten det alltid har blitt gjort: Gjennom klinisk forskning å vise at nye behandlingsmetoder er bedre – eller i alle fall like bra – som eksisterende behandlingsmetoder.

Koronasituasjonen er ikke beviset for at digitale helsetjenester fungerer, men vi kan bruke den fremdriften som finnes nå – for å få bevisene vi trenger.

Interessekonflikt/disclaimer: Accenture er et ledende globalt konsulentselskap som leverer tjenester innen strategi og rådgivning, digitalisering, teknologi og tjenesteutsetting. Selskapet har rundt 1000 ansatte i Norge og totalt over 500,000 ansatte i mer enn 120 land. Artikkelforfatteren er leder for Accentures satsing på helse i Norge, og han har lang erfaring som rådgiver i bransjen.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Makt og Covid-19

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!