Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

For strenge smittevernregler

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet bør bidra til å få utarbeidet en mer detaljert veiledning om fars/partners deltakelse ved fødsel og under barseloppholdet – for å unngå unødvendig strenge smittevernregler.

Publisert: 2020-10-26 — 05.10

Hanne Charlotte Schjelderup

Kronikk: Hanne Charlotte Schjelderup, leder for Jordmorforbundet
Ann Karin Swang, leder for Landsgruppen av helsesykepleiere NSF
Anne Bærug, forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for amming

GRAVIDE OG nybakte mødre er en sårbar gruppe i krisetider. Fødselsdepresjon har økt betydelig under pandemien. Kv<inner opplever at de har vært uten far/partner det meste av fødselen, og foreldre reagerer på at partneren først får komme i «aktiv» fase av fødselen – og ofte må dra hjem kort tid etter.

Ann Karin Swang

Mor har måttet gjennomgå det meste av fødselen uten sin nærmeste til stede, mens far/partner har måttet vente i timevis i parkeringshuset før han har fått slippe til.

BEGRENSNING. Nybakte mødre melder at de opplever å ha stått mer eller mindre alene med omsorgen for det nyfødte barnet på barsel fordi partners deltakelse er begrenset.

Mødre forteller at de har fått lite veiledning for etablering av amming, men har strevd med ammeutfordringer alene. De skrives raskt ut fra barsel. Kun tre av ti familier har fått jordmor hjem på besøk de første dagene, slik de har rett til ifølge Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen. Både helsesykepleiere og jordmødre har blitt omdisponert til koronatesting i kommunene.

Norge og Danmark har hatt lignende råd og praksis når det gjelder smittevern under pandemien, men ikke for far/partners tilstedeværelse på føde-/barsel.

Har ikke en far eller partner som oftest samme smittestatus som mor?

DANSK PRAKSIS. I Danmark får partner uten symptomer, eller testsvar som viser at han ikke har covid-19, være med under hele fødselen, og også på barselavdelingen. Dersom far har mistenkt/påvist covid-19-smitte, kan mor ha med en annen pårørende.

I Danmark testes alle kvinner når fødselen starter. Det er utarbeidet en detaljert klinisk retningslinje for håndtering av covid-19-smittede, gravide, fødende, deres partnere og det nyfødte barn, som supplement til Sundhedsstyrelsen retningslinjer for håndtering af covid-19.

NORSKE SMITTEVERNRÅD. I Norge gis følgende generelle smittevernråd om besøk på føde/barsel i «Råd til spesialisthelsetjenesten under covid-19»:

 • Ved besøk i føde-/barselavdeling skal besøkende forholde seg til smittevernråd som beskrevet ovenfor.
 • Det bør tilstrebes å tilrettelegge for tilstedeværelse av partner/nærmeste pårørende – definert av den fødende selv – under fødselen og i barseltiden.
 • Sykehuset bør tilrettelegge for at partner/pårørende kan delta på operasjonsstuen under keisersnitt. Partner/pårørende skal ha på seg personlig beskyttelsesutstyr i henhold til sykehusets ordinære rutiner.
 • Etter fødsel bør antallet besøkende begrenses til nærmeste pårørende – definert av den fødende.

BEGRUNNELSEN? Helsedirektoratet understreker at sykehusene/helseforetakene ikke bør gjøre sine generelle tiltak strengere enn de offisielle rådene tilsier, men det er anledning til lokale vurderinger som er strengere når den lokale situasjonen tilsier det.

Men hvor godt begrunnet er de strengeste smittevernreglene? Øker smittefaren om far eller partner får være med på hele fødselen, ikke bare i «aktiv fase», forutsatt at han følger smittevernreglene, holder seg i ro hos den fødende og har med egen mat og drikke, eventuelt også bruker munnbind?

Hvilken faglig begrunnelse har man for å begrense fars/partners deltakelse etter fødselen og under barseloppholdet? Vil ikke en far eller partner oftest ha samme smittestatus som mor? Vil testing av fødekvinnen ved innkomst, slik de gjør i Danmark, styrke smittevernet på føde- barselavdelingene?

OPPDATERING! Vi mener det er behov for at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet bidrar til at det utarbeides en mer detaljert veiledning om fars/partners deltakelse ved fødsel og under barseloppholdet. Slik kan vi unngå unødig strenge tiltak. Vi samarbeider gjerne om dette.

Fars/partners deltakelse under hele fødselen og etterpå – er viktig for mor og barns helse og en god start for det nye livet.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Dagens Medisin 17/2020, fra Kronikk og debattseksjonen

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Makt og Covid-19

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!