Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

SKAL BEHANDLE SAK: Borgarting lagmannsrett skal ta stilling til saken mellom staten og Legeforeningen.

Foto: Anne Grete Storvik

Nå skal lagmannsretten ta stilling til Legelisten

Siste frist for Legeforeningen og Staten til å si sitt om Legelisten.no i ankesaken om nettstedet går ut i dag. Nå skal Borgarting lagmannsrett vurdere om det er greit å publisere anonyme kommentarer om leger på nett.

– Vi har store forhåpninger, sier leder Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen.

Publisert: 2020-10-16 — 13.02 (Oppdatert: 2020-10-16 — 16.08)

Legene og Legelisten

 

 • I 2017 fattet Datatilsynet vedtak om at helsepersonell skulle kunne reservere seg mot å bli vurdert på Legelisten.no
 • Vedtaket ble anket til klageorganet Personvernnemda, som i januar 2019 fattet vedtak om at Legelisten har behandlingsgrunnlag for å samle inn og publisere subjektive vurderinger av helsepersonell, uten at helsepersonell gis en generell reservasjonsrett for slike vurderinger.
 • Legeforeningen var uenig i Personvernnemdas vedtak og stevnet i juli samme år staten/ved Personvernnemda for retten.
 • Foreningen tapte saken i Oslo tingrett, anket og i høst har saken vært til skriftlig behandling i Borgarting lagmannsrett. 16. oktober er siste frist for innsendelse av merknader fra partene før saken skal vurderes av lagmannsretten.

Det var i 2019 at Legeforeningen gikk til sak mot staten med mål om å sikre at leger skal få reservere seg mot anonyme kommentarer på nettstedet Legelisten.no. Nettstedet publiserer anonyme pasienters vurderinger av leger.

Årsaken til at søksmålet er rettet mot staten, er et vedtak i Personvernnemnda tidligere samme år som avviste at leger skulle kunne reservere seg mot slik omtale.

Da saken var oppe i Oslo tingrett før jul i fjor, tapte Legeforeningen saken. Tingretten viste til at en generell reservasjonsrett ville føre til at nettsiden mister informasjonsverdi. Tingretten viste blant annet til at pasienter har fritt valg om fastlege, og at om denne retten skal være reell, er det nødvendig med informasjon om den enkelte behandlers servicenivå. Dommen ble anket av Legeforeningen.

– Vi har store forhåpninger til behandlingen av saken i lagmannsretten, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen til Dagens Medisin.

Håper på støtte

Saken var opprinnelig satt opp til behandling i Borgarting lagmannsrett i mars 2021, men ble i stedet satt opp til skriftlig behandling. Det vil si at all dokumentasjon sendes inn skriftlig til domstolen. Siste frist for innsendelse av eventuelle kommentarer til partenes hovedinnlegg er 16. oktober.

– Vi har sendt inn det som skal sendes inn fra vår side og håper å få støtte for vårt syn, sier Klev.

Allmennlegelederen har tidligere uttalt at Legeforeningen mener at personvern ikke har blitt tillagt stor nok vekt i da saken ble behandlet i Oslo tingrett.

– Jeg mener vi har en sterk sak, med tanke på Datatilsynets vurdering, sier Klev.

Datatilsynet fattet i utgangspunktet vedtak om at legene skulle kunne reservere seg mot omtale (se faktaboks).

– Vi venter nå på nærmere beskjed fra Borgarting om hvordan saken skal behandles, sier Klev.

Under forberedelse

I vår opplyste Borgarting lagmannsrett at det er vanlig at det foreligger en dom innen en måned etter siste innlegg i en sak er sendt inn.

Rådgiver Annicken Sørum Michaelsen hos Borgarting lagmannsrett opplyser at saken er under forberedelse av lagdommer Jørgen Brunsvig. Saken skal behandles av tre fagdommere i lagmannsretten.

– Foreløpig er det for tidlig å si når dommen vil bli avsagt, sier Michaelsen.

Leder av Personvernnemnda, Mari Bø Haugstad, skriver i en sms fredag ettermiddag at nemnda mener at det opprinnelige vedtaket var riktig: «Nemnda mener at det er truffet et riktig vedtak og at dette er gyldig - og avventer lagmannsrettens vurdering av dette».

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!