Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

REAGERER: – Det er oppsiktsvekkende at regjeringen i år igjen velger ikke å øke bevilgningen til det allmennmedisinske forskningsmiljøet, sier Marte Kvittum Tangen, leder av Norsk forening for allmennmedisin.

Foto: Vidar Sandnes

Ut mot manglende satsing på forskning i allmennmedisinen

–  For femte år på rad blir det ikke bevilget mer penger over statsbudsjettet til allmennmedisinske forskningsenheter og kompetansesentre.

Publisert: 2020-10-13 — 11.52

Dette sier Marte Kvittum Tangen, lederen av Norsk forening for allmennmedisin (NFA), til Forskningsnytt, nettsiden til Allmennmedisinsk forskningsfond.

Hun viser til at det i forslag til neste års budsjett bevilges 34,8 millioner til forskning og kompetanse.

–  Det er nøyaktig samme beløp som årlig er bevilget over statsbudsjettet de siste fem årene, sier hun.

– Det er oppsiktsvekkende at regjeringen i år igjen velger ikke å øke bevilgningen til det allmennmedisinske forskningsmiljøet. Bevilgningen har stått på stedet hvil siden 2015, noe som i realiteten betyr en nedgang i forskningsmidlene til allmennmedisin. Og det skjer parallelt med at regjeringen sier at ett av de hovedprioriterte målene er å tilrettelegge for en bærekraftig og framtidsretta allmennlegetjeneste, sier  Kvittum Tangen til Forskningsnytt.

Hun får støtte av Jørund Straand, professor i allmennmedisin og forskningsleder for Allmennmedisinsk forskningsenhet ved Universitetet i Oslo.

– Det er ikke en gang kompensert for pris- og lønnsøkning, så dette er de facto en nedprioritering av allmennmedisinsk forskning, sier han til Forskningsnytt.

Den foreslåtte bevilgningen på 34,8 millioner kroner fordeles slik:

Videreføring av 16,5 millioner kroner til de allmennmedisinske forskningsenhetene (AFE-ene) ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin får 11,4 millioner kroner som ordinært tilskudd, samme som i forrige budsjett, ifølge Forskningsnytt.

 I tillegg kommer midler for å avslutte et akuttmedisinsk prosjekt, som fikk to millioner i år.

Nasjonalt senter for distriktsmedisin vil få 4,9 millioner neste år, samme sum som i 2020.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!