Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

KRITISK: – Åpenhet er et grunnleggende prinsipp for forvaltningen. Jeg synes denne saken tyder på at Statens legemiddelverk ikke praktiserer offentlighet på helt riktig måte, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

Foto: Jorun Valle Nilsen/Kreftforeningen

– Jeg synes en skal praktisere åpenhet, også når det er vanskelig

Generalsekretær Ingrid Stenstavold Ross i Kreftforeningen mener det er grunn til å setter spørsmålstegn ved Statens legemiddelverks praktisering av åpenhet.

Publisert: 2020-10-01 — 11.51

Dagens Medisin har tidligere omtalt en konflikt over en brystkreft-studie som gjennomføres ved Haukeland universitetssjukehus. Etter at forskerne rettet en henvendelse til Statens legemiddelverk om å få utvide studien, ble isteden inntaket av pasienter i en del av studien stoppet.

Generalsekretær Ingrid Stenstavold Ross i Kreftforeningen reagerer på fremferden til Statens legemiddelverk i saken, som hun mener er «svært problematisk».

– Åpenhet er et grunnleggende prinsipp for forvaltningen. Jeg synes denne saken tyder på at Statens legemiddelverk ikke praktiserer offentlighet på helt riktig måte.

Kritisk til anonymisering

Ross viser til at Statens legemiddelverk har benyttet seg av en anonym spesialisterklæring i saken.

LES OGSÅ
Konflikt over stopp i studie: – Aldri opplevd lignende

– Når en sakkyndig uttalelse vektlegges og får så dramatiske følger, er det klart at den må være offentlig, sier generalsekretæren.

Hun viser til at det også er vanlig at det er kjent hvem som står bak spesialisterklæringer. Ifølge SLV-direktør Audun Hågå er dette første gang SLV har gått til det skritt å holde tilbake navnet på den som har avgitt en spesialisterklæring.

– Jeg har aldri vært borti at vi har måttet gå til et slik skritt, sa Hågå til Dagens Medisin da saken først ble omtalt.

– Å unnta navnet på den sakkyndige er både med på å bidra til mindre tillit og det gjør også at det ikke blir mulig å ha offentlige diskusjoner om hva som kan gjøres for å bli bedre, sier Ross.

Hun frykter at konflikter kan føre til negative konsekvenser for pasientene.

– Vi vil ha flere kliniske studier innen kreft. Hvis det er mangel på tillit mellom forskere og legemiddelverket, så kan det føre til færre studier.

– SLV-direktør Audun Hågå viser til et høyt konfliktnivå som begrunnelse for å ikke gå ut med navnet på spesialisten som har uttalt seg. Har dere forståelse for SLVs syn på dette?

– Nei, det har jeg egentlig ikke forståelse for. Jeg synes en skal praktisere åpenhet, også når det er vanskelig.

 

Vil ha helseministeren på banen

Kreftforeningen mener at det er en tendens til mindre åpenhet om beslutninger, og viser til en tidligere avgjørelse i Systemet for Nye metoder. Dagens Medisin har tidligere omtalt at Statens legemiddelverk fra 1. januar 2019 ikke lenger skulle konkludere om kostnadseffektivitet.

– Vi vil ha flere kliniske studier, og da mener vi at tillit og åpenhet er grunnleggende premisser. Saken med den anonyme spesialisterklæringen og saken om manglende offentliggjøring av vurderinger fra SLV, gir lavere tillit til beslutningene som fattes. På bakgrunn av disse to sakene, mener vi at helseministeren bør vurdere SLVs praktisering av offentlighet.

Det var Beslutningsforum som bestemte at Statens legemiddelverk ikke lenger skal konkludere om kostnadseffektivitet.

– Om det var Nye metoder eller SLV som sto for avgjørelsen, så er det uansett helseministerens oppgave å sikre tilstrekkelig åpenhet i forvaltningen.

 

SLV: – Vil kommunisere åpent

Direktør i Statens legemiddelverk (SLV), Audun Hågå, skriver i e-post til Dagens Medisin at legemiddelverket er opptatt av god forvaltningsskikk.

– Legemiddelverket ønsker å kommunisere åpent om vedtak vi gjør og beslutninger vi tar, skriver Hågå.

Han tilbakeviser at den anonyme spesialistuttalelsen var avgjørende for at stansen i studien ved Haukeland.

– Inklusjon av nye pasienter ble ikke stoppet på grunn av en ekspertuttalelse, det er en misforståelse. Inklusjonen ble stoppet fordi ny informasjon tyder på at studien ikke ble gjennomført i tråd med godkjenningen, skriver Hågå.

– I denne saken innhentet Legemiddelverket bistand fra en kreftoverlege med lang erfaring fra behandling av brystkreft. SLV har i henhold til standard rutiner sikret at vedkommende er habil. Legemiddelverket har gitt søker innsyn i spesialistuttalelsen.

Utover dette henviser SLV til at saken er til klagebehandling hos Helse- og omsorgsdepartementet. HOD har tidligere vist til at det «tas sikte på at klagesaken vil være ferdigbehandlet innen utgangen av oktober 2020».

 

Viser til sykehusene

Kreftforeningen oppgir at de ønsker en gjennomgang av SLVs «praktisering av åpenhet», både basert på fremgangen i brystkreft-saken og manglende åpenhet om metodevurderinger.

– Når det gjelder konklusjoner om kostnadseffektivitet er det sykehusenes Beslutningsforum som bestemmer hvilke legemidler som tas i bruk i spesialisthelsetjenesten, skriver Hågå.

– Legemiddelverket har ikke beslutningsmyndighet i slike saker, men praktiserer åpenhet om våre metodevurderinger. Vi publiserer forløpende rapporter slik at helsepersonell og pasienter får tilgang til hvilke vurderinger som vi gjør.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

DM Arena digital post EASD - følg arrangementet her!

STATSBUDSJETTET 2021

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!