Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

VIL VITE MER: Etter at Direktoratet for e-helse gransket og frikjente seg selv i august, ber nå Helse- og omsorgsdepartementet om mer informasjon om konsulentbruken blant annet knyttet til Akson-prosjektet. Under Dagens Medisins Helsedagen nylig, ble Akson debattert, og her var også helseminister Bent Høie (H) tilstede.

Foto: Vidar Sandnes

Ber om flere opplysninger om konsulentbruken i Akson-prosjektet

Helse- og omsorgsdepartementet ber Direktoratet for e-helse om «utfyllende opplysninger om bruk av konsulenttjenester».

Publisert: 2020-09-23 — 13.25

Departementet viser i et brev til Direktoratet for e-helse til den forrige redegjørelsen, der direktoratet selv konkluderte med at de ikke kunne se å ha brutt reglene for offentlige anskaffelser.

Nå ber departementet om «utfyllende opplysninger om forhold som gjelder den aktuelle anskaffelsen i arbeidet med forprosjektet én innbygger – én journal/Akson i 2018».

Akson er en omstridt journal- og samhandlingsløsning for kommunene som Direktoratet for e-helse anbefaler.

Les Dagens Medisins artikler om Akson og Én innbygger, en journal her

LES OGSÅ
E-helsedirektøren om leverandør-påstand: – Virkelig bare tull

– Vi ber om en beskrivelse av hvilken rolle konsulentene fylte i perioden før den aktuelle konkurransen ble utlyst og i tiden frem til valg av leverandør, inkludert direktoratets kommentarer til og vurderinger av de opplysningene som er kommet frem om at konsulenter har fakturert for bistand til forberedelse av forprosjekt Akson, heter det fra HOD.

Videre vil departementet ha en vurdering av om reglene om habilitet og avvisning av tilbydere ble overholdt: «..herunder om de opplysningene som konsulenter eventuelt tilegnet seg i arbeidet med forprosjektet Akson kunne gi konkurransefordel, og i så fall om de tiltakene som ble truffet var tilstrekkelige til å oppveie den eventuelle fordelen».

Departementet avslutter i brevet med å be om at direktoratet legger ved konkurransedokumenter og annen relevant dokumentasjon.

Direktoratet har fått frist til å oversende materialet innen 28 september 2020.

LES OGSÅ
Opphetet Akson-debatt – fortsatt steile fronter

Stortingsrepresentant og medlem i helse- og omsorgskomiteen, Nicholas Wilkinson (SV), sier til Dagens Medisin at han nylig ba om innsyn i kommunikasjonen mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for e-helse, angående samarbeidet mellom Direktoratet for e-helse og konsulentselskapet PwC.

Til Aftenposten sa Wilkinson nylig at han mener Helse- og omsorgsdepartementet hittil har vært påfallende tause.

Wilkinson ba om innsyn etter paragraf 74 i Stortingets forretningsorden, som sier at en representant som ønsker å be om innsyn i regjeringens og forvaltningens dokumenter, kan innlevere sin anmodning skriftlig til Stortingets president gjennom Stortingets administrasjon.

Tirsdag fikk Wilkinson svar på innsynsbegjæringen, deriblant brevet fra HOD til direktoratet, samt at Bent Høie i sitt svar viser til at HOD går gjennom direktoratets redegjørelse om bruk av konsulenttjenester fra august.

Til Dagens Medisin sier Wilkinson at han nå vil spørre om "hvem som styrer hvem":

– Høie og regjeringen har sendt bare to brev til e-helsedirektoratet under denne tiden, med store bekymringer om bruken av konsulentbruken. Det er ingen føringer i de to brevene. Jeg må spørre om Høie styrer e-helsedirektoratet, eller om konsulentene og direktoratet styrer Høie, sier han.

I januar skrev Dagens Medisin at Direktoratet for E-helse har, siden det ble opprettet i 2016 og frem til og med 2019, brukt over 1,2 milliarder kroner på konsulenter.

Aftenposten har i flere artikler satt søkelys på konsulentbruken i direktoratet og konsulentselskapet PwCs rolle.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

DM Arena digital post EASD - følg arrangementet her!

STATSBUDSJETTET 2021

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!