Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Sinte følelser – hva forteller de?

Sterke følelser kan være naturlige reaksjoner på ekstreme hendelser og livssituasjoner som har festet seg i kroppen. Utgangspunktet for endringsarbeid må ha et grunnlag i kommunikasjon og tiltro til hverandre.

Publisert: 2020-09-21 — 05.44
Denne artikkelen er over ett år gammel.

Øyvind Jank

Innlegg: Øyvind Jank, spesialsykepleier ved Psykiatrisk Klinikk, avdeling S5 ved Sandviken Sykehus og masterstudent i psykisk helse- og rusarbeid ved Høgskolen på Vestlandet (HVL)

NÅR MAN opplever at en annen person uttrykker sinne og frustrasjon mot en selv, kan det gi en følelse av avmakt. Sterke følelser kan komme til uttrykk i relasjoner, både i det private og det profesjonelle livet.

Når man er i en hjelperelasjon til den andre, blir det ekstra viktig å søke forståelse for hva som ligger bak de sterke følelsene. Det er både nødvendig og nyttig for å etablere et forhold der partene kan stole på hverandre, og sammen utforske hva som utløser sterke følelsesuttrykk som sinne og raseri.

HVA LIGGER BAK? Følelser må tas på alvor fordi de uttrykker noe ekte og essensielt hos et individ. Følelser kan ha logiske og rasjonelle årsaker, selv om det utad ikke oppleves slik for den som er mottaker av sterk frustrasjon. Når sinne rettes mot en selv, blir det viktig å huske at en selv ikke trenger å være årsaken til aggresjon, men et middel som sterke følelser tas ut på.

Sterke og ekstreme følelsesuttrykk vil det være nødvendige å sette søkelyset på. De kan være selve kjernen til at bakenforliggende forhold kommer frem i lyset og kan bearbeides.

KONTAKT OG DIALOG. De sterke følelsene kan være utrykk for noe underliggende, og skape et ytre inntrykk av at personen ønsker å hevde seg selv. I selve situasjonen der sinne rettes mot en selv, blir hovedfokus å skape trygge rammer for kommunikasjon. Det kan være en krevende utfordring.

Et første skritt er å akseptere at følelsene er til stede og at de betyr noe for personen

Det må etableres kontakt og dialog mellom partene. Først da kan man utforske hva som utløser og kjennetegner atferd uttrykt som sterke emosjoner. Budskapet bak de sterke følelsene vil ofte forsvinne når personen benytter utskjelling og aggresjon for å uttrykke seg selv. Det kan lønne seg å ta en pause og fortsette arbeidet når den andre er tilgjengelig for dialog.

ALLIANSE. Et terapeutisk forhold innebærer at følelser i de fleste kategorier viser seg over tid. Hvordan personen opplever at sine genuine tanker og meninger mottas, kan være avgjørende for at god kontakt knyttes. En konstruktiv dialog vil være krevende å oppnå i en situasjon der personen fremstår med sterkt sinne og fortvilelse. Måten man møter følelsene til den andre på, kan bygge en allianse.

Et reaksjonsmønster preget av aggresjon krever at hjelper har tilstrekkelig tid og tålmodighet til rådighet. Å bli lyttet til, kan være et hjelpsomt virkemiddel for å skape en trygg grunn, der den andre får tiltro til at hjelperen er oppriktig til stede.

KREVENDE ØVELSE. Noen ganger vil det ikke være innen rekkevidde å forstå sinne. Men det vil være nødvendig å forstå hva som ligger bak. Man kan forstå lite av sinnet hos en person, og samtidig være til stede og anerkjenne det ekte i det som uttrykkes.

Å bli møtt på sine følelser som individ, selv når disse følelsene er fiendtlig uttrykt, kan over tid bety mye for personen. Dette er en krevende øvelse for hjelper fordi det strider mot hvordan man umiddelbart vil reagere på sinne. Følelsesarbeid krever tid fordi sterke følelser ofte kan romme eksistensielle spørsmål i en persons livshistorie.

TYDELIGE GRENSER. Et første skritt er å akseptere at følelsene er til stede og at de betyr noe for personen. Sterke følelser kan være naturlige reaksjoner på ekstreme hendelser og livssituasjoner som har festet seg i kroppen. Sterke følelser må ikke aksepteres når de fremsettes som skadelig adferd mot andre.

Tydelige grenser er nødvendige å bevare. Når man innser viktigheten av at følelsene er til stede og at de har en mening for personen som uttrykker dem, kan man i fellesskap starte bearbeidelse.

Utgangspunktet for endringsarbeid vil derfor være grunnet i kommunikasjon og tiltro til hverandre.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!