Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

PÅVIRKNING: – Vitamin D-nivå ser ut til å påvirke MS på kort sikt. Man vet mindre om vitamin D også kan påvirke sykdommen på lang sikt, sier overlege i nevrologi Kristin Wesnes ved St. Olavs Hospital. Wesnes er samtidig PhD- stipendiat på Universitetet i Bergen / Haukeland universitetssjukehus, hvor hun forsker på livsstilsfaktorer og MS.

Foto: Privat / skjermdump

Fant sammenheng mellom progresjon i sykdom og D-vitamin

Norske forskere fant en sammenheng mellom sesongvariasjoner av vitamin D og sykdomsprogresjon av multippel sklerose (MS).

– Høyere vitamin D-nivå på våren førte til mindre sykdomsprogresjon over ti år, forklarer forsker.

Publisert: 2020-09-15 — 15.39

Under kongressen MS Virtual 2020 presenterte overlege Kristin Wesnes ved St. Olavs Hospital, en studie på sesongvariasjoner av vitamin D, og hvordan det kan påvirke langtidsprognosen hos MS-pasienter.  

– Vi ønsket å undersøke om lavere vitamin D-nivåer i visse sesonger gir økt risiko for sykdomsforverring ved MS. Vi vet at lave nivåer er assosiert med sykdomsaktivitet på kort sikt, men det er lite kunnskap om vitamin D også kan påvirke MS sykdom på lengre sikt.

Wesnes er også forsker og PhD-stipendiat på Universitetet i Bergen / Haukeland universitetssjukehus.  

«Vitamin D-vinter»
Wesnes forklarer at det i Norge, og i alle land over 50. breddegrad, oppstår en periode på vinterhalvåret med minimal produksjon av vitamin D fra sollys.

– Den viktigste kilden for vitamin D er UVB-stråling fra solen. Om sommeren er UVB-strålingen på det sterkeste, og selv en kort eksponering midt på dagen er nok til at kroppen får dannet nok vitamin D.

Hun viser til at under vinterhalvåret oppstår en såkalt «vitamin D-vinter», som i Norge varer fra om lag november til mars, hvor man nesten ikke produserer vitamin D fra solen.

– Under vinterhalvåret er det primært kostholdet som gir oss vitamin D. For eksempel gjennom fet fisk og egg, men dette klarer ikke fullt ut å kompensere for solmangelen.

Wesnes forklarer at forskningsspørsmålet var om disse sesongvariasjonene betyr noe på lang sikt for MS-pasienter.

Sammenlignet 80 pasienter
I studien tok forskerne utgangspunkt i 88 voksne pasienter med attakkvis MS, som var med i den randomiserte OFAMS-studien (Omega 3 fatty acids in MS) som ble gjennomført mellom 2004-2008.

– I denne studien ble det målt vitamin D-nivåer totalt ni ganger spredt over flere sesonger gjennom to år. De høyeste verdiene ble målt i august, mens de laveste verdiene ble målt i mars. Deretter deltok 80 av disse pasientene også i en oppfølgingsstudie rundt 10 år senere, i 2017, hvor det blant annet ble gjort en funksjonsvurdering med den såkalte Expanded Disability Status Scale (EDSS), forklarer Westnes

Denne skalaen går fra 0, som betyr ingen symptomer, til 10, som betyr død på grunn av MS.

10 års sykdomsutvikling
Forskerne brukte lineær regresjonsanalyse for å vurdere sammenhengen mellom målt vitamin D-nivå i blodet, inndelt i «over» og «under» medianverdier, fordelt på de fire årstidene. Dette så forskerne opp mot en endring i EDSS-skår i løpet av 10 års oppfølgingstid.

– I analysene justerte vi for kjønn, alder, EDSS-skår målt i OFAMS-studien, samt for alle fire sesonger. Da fant vi at de som hadde målt i øvre halvdel av vitamin D-nivåer på våren, mars til mai, hadde en endring i EDSS-skår som etter 10 år var rundt 0,71 poeng lavere enn dem som lå under medianverdien. Vi fant også at høyere nivåer om sommer og vinter var forbundet med mindre sykdomsprogresjon, men disse resultatene var ikke signifikante når vi justerte for alle sesonger i samme modell.

– Hypotesen er at gjennom vinterhalvåret kan man få lave vitamin D nivåer over en lengre periode, siden det blir for lite vitamin D fra sollys. Det kan muligens sette immunsystemet i ubalanse, ettersom studier har vist at vitamin D sannsynligvis har en anti-inflammatorisk effekt.

Anbefaler kosttilskudd
Wesnes peker på at man i tidligere studier har sett at det er større forekomst av MS langt nord eller sør for ekvator som man har satt i sammenheng med soleksponering og videre vitamin D-nivåer.  

– Denne «sør-nord-gradienten» har imidlertid blitt mindre uttalt i nyere studier av MS-prevalens, noe som kan skyldes endret levesett eller andre faktorer som ikke er relatert til sollys og vitamin D.

Hun presiserer at mennesker som bor i land som ligger på høyere breddegrader enn 50 grader nord eller sør, bør få i seg vitamin D fra andre kilder enn solen i vintermånedene og tidlig vår.

– Vår studie viser at dette er spesielt viktig for pasienter med MS, som ved å få i seg nok vitamin D gjennom året kanskje kan redusere sykdomsprogresjon på sikt. Imidlertid vil ikke vitamin D-holdige matvarer være nok til å kompensere for manglende vitamin D fra solen. Da bør man også ta vitamin D-tilskudd i form av tran eller tabletter i tillegg og sørge for at nivåene holder seg i øvre normalområde gjennom hele året.

E-posteren til Wesnes finner man under MS Virtual 2020 ved å søke på P0500.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!