Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Ingenting er viktigere enn vår felles helse!

I møte med covid-19-pandemien er konklusjonen at ingenting er viktigere enn vår felles helse. En sterk offentlig helsetjeneste for alle – og solide velferdsordninger – er vår viktigste beskyttelse mot viruset.

Publisert: 2020-09-14 — 05.19

Ingvild Kjerkol

Valgkronikk: Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

TRYGGHET FOR helsa og trygghet for arbeid henger nøye sammen. Konsekvensen av pandemien for resten av samfunnet kan komme tilbake som nye helsekriser. For Arbeiderpartiet er dette politikkens hovedoppgave.

Men neste gang må vi være bedre forberedt. Norge må, som et minimum, ha store nok lagre for smittevernutstyr og medisinsk utstyr for krisesituasjoner. Intensivkapasiteten må økes. Forrige gange det var en liten vekst i intensivkapasitet var i 2010. Buffer i hverdagen er bolverk i krise.

DEN STØRSTE RESSURSEN. Helse er samfunnets aller viktigste ressurs. Befolkningens helsestatus og hvordan den er fordelt mellom oss, er avgjørende for et bærekraftig velferdssamfunn hvor alle kan bevege seg mot sine mål. Vi må lykkes med både å forebygge og reparere sykdom – i og utenfor helsetjenestens korridorer.

Som et minimum må Norge ha store nok kriselagre for smittevernutstyr og medisinsk utstyr

Helse skapes der folk lever, bor og arbeider – og vi må realisere helsepolitikkens ambisjoner på tvers av alle samfunnets sektorer. Skole, miljø, samferdsel og arbeid er alle helsepolitiske arenaer.

SOSIALE FORSKJELLER. Når vi skal gjøre opp status ett år før valget, er sosial rettferdighet det mest sentrale stikkordet for Arbeiderpartiet. Har helsepolitikken de siste syv årene gitt mer rettferdighet? Svaret er nei. Lommebok og utdanning bestemmer enda mer enn før hvor lenge man kan forvente å få leve. Det er grunnleggende urettferdig at de menneskene som har lavest tilgang på ressurser, også er de samme som lever kortere og har dårligere helse.

Vi ser en økende sosial forskjell i tilgangen til helsetjenestene. Antallet med privat helseforsikring overstiger nå 600.000. Kommersielle brukervalg har vært en ønsket strategi fra regjeringen, heller enn å styrke den offentlige helsetjenesten. Resultatet er todeling, med en voksende privat sektor. Ap vil stoppe dette, og vil blant annet erstatte Fritt behandlingsvalg, som egentlig er fri etableringsrett for private, med en styrking av gode offentlige tilbud der du bor.

Vi kommer til å gjøre det vi kan for å hindre at en privat helsetjeneste vokser frem på bekostning av den offentlige.

DEN FAGLIGE NERVEN. I en sterk offentlig og solidarisk helsetjeneste er fagfolkene nerven. De er den ressursen vi må ta best vare på. Det er allerede stor mangel på sykepleiere, helsefagarbeidere og fastleger, både i distriktet og i de store byene. Utdannings- og kompetansepolitikken må derfor koples tettere sammen med velferdssamfunnets behov. Fødetilbudet er et eksempel. Ressurser og bemanning har ikke økt i takt med nye krav fra helsemyndighetene. Ap vil satse på full stilling til kommunale jordmødre, stabilisere følgetjenesten og styrke fødeavdelingene ved å investere i mer bemanning.

Utfordringene innen psykisk helsevern og rusbehandling står i kø. Det er unison enighet om at Den gylne regelen ikke har lyktes. Vi må gå fra munnhell til handling. Fortsatt er det slik at et brukket bein er lettere å få behandling for enn psykisk sykdom. Tilgangen til lavterskeltilbud må bygges ut, mens behandlingsforløpene i psykisk helsevern må få økt kapasitet. Samtidig må finansieringsmodellene skape rom for faglig skjønn, fleksibilitet og kvalitet. Den dyreste behandlingen er den som ikke virker.

DIGITAL OPPGRADERING! Digitalisering og bruk av teknologi gir store muligheter for å forenkle ansatte og pasienters hverdag, og for mer presis diagnostisering og behandling. Ap lanserte før forrige valg ambisjonen om at Norge skal bli det ledende landet i Europa på e-helse. For å komme dit, må digitaliseringen skje i samarbeid med fagfolkene og pasientene. De som skal bruke systemene, vet best hva de trenger.

En mer lettbeint tilnærming og en gjennomførbar strategi mangler fra dagens regjering. Tiden for store altomfattende IKT-anskaffelser er forbi. Det helsetjenesten trenger, er at den digitale infrastrukturen oppgraderes steg for steg i et raskere tempo og at nye løsninger raskt kan fases inn og sørger for en mer sammenhengende tjeneste.

TRØSTE OG BÆRE? Pasientene skal møte en helsetjeneste med fagfolk som har tid og kompetanse nok til å gi trygg og riktig hjelp og behandling – om det er på sykehuset eller i hjemkommunen.

En god kollega sier ofte til meg at jeg sitter i «Trøste og bære»-komiteen. Det vil alltid eksistere et umettelig behov for å forbedre helsetjenestene i tråd med ny kunnskap og teknologi. Det er ikke en hvilepute, men en sterk motivasjon for å stå opp om morran. Det gjør helsepolitikken viktig for å sikre rettferdighet i samfunnet.

Det blir et spennende år.

Dagens Medisin 14/2020, fra Kronikk og debattseksjonen

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!