Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Digitalisering vil sikre kompetanse i unntakstid!

Det må tilrettelegges for digitale løsninger som sikrer at leger i spesialisering (LIS) får gjennomført nødvendige kurs og utvikler kompetanse. Forsinkelser i utdanningsløpet må begrenses.

Publisert: 2020-09-09 — 14.59
Denne artikkelen er over ett år gammel.

Kristijane Cook Hvaal

Innlegg: Kristijane Cook Hvaal, leder av regionalt utdanningssenter (Regut) i Helse Sør-Øst og koordinator for de regionale utdanningssentrene
Kristin Kornelia Utne, leder av Yngre legers forening (Ylf)
Elin Benedikte Skog, leder av utdanningssenteret (Regut) Helse Nord
Rolf Espen Falk Christiansen, leder av utdanningssenteret (RegUt) Helse Vest
Siri Ann Mauseth, leder av utdanningssenteret (Regut) Helse Midt-Norge

DETTE ER EN felles nasjonal oppfordring fra de regionale utdanningssentrene (Regut) og Legeforeningen.

Kristin Kornelia Utne

Kursutdanningen er viktig for å sikre at pasientene møter godt kvalifiserte leger, og at leger i spesialisering får kompetanseutvikling og progresjon i spesialiseringsløpet.

FLERE SCENARIER. Etter at kursvirksomheten i spesialistutdanningen for leger ble avlyst fra mars og frem til sommeren, har de regionale utdanningssentrene og Legeforeningen jobbet sammen med kursledere og kurskomiteer. Målet har vært at leger i spesialisering i og utenfor sykehus skal få et så godt kurstilbud som mulig, og at forsinkelser i utdanningsløpet begrenses.

Det er fortsatt uvisst hvordan høsten blir og hvilke retningslinjer som vil gjelde. Det må derfor planlegges for flere mulige scenarier.

DIGITALE KURS. Det er et mål for de regionale utdanningssentrene og Legeforeningen at så mange kurs som mulig kan gjennomføres digitalt, når smittesituasjonen krever det. Slik vil vi være bedre forberedt ved eventuelle nye smittebølger og redusere risikoen for ytterligere utsettelser i legenes spesialiseringsløp.

De regionale utdanningssentrene har jobbet sammen for å finne felles digitale verktøy som innfrir både helseforetakenes sikkerhetskrav og forelesernes behov for å kunne gi best mulig undervisning. En løsning er nå på plass for alle de fire helseregionene.

KOMBINERT MODELL? I dagens smittesituasjon er det ønskelig å begrense reiseaktivitet og fysiske møter i helsetjenesten. Det er fortsatt mange kurs som må gjennomføres fysisk, men begrensninger på antallet deltakere med videre, gjør det nødvendig å vurdere om enkelte kurs kan gjennomføres digitalt eller gjennom en kombinert modell, der egnede deler av kurset gjennomføres ved bruk av digitale løsninger.

Det er viktig at leger i spesialisering får delta på kurs, selv om noen kurs må planlegges med kortere påmeldingsfrister enn vanlig.

Digital undervisning kan være et viktig supplement for å gi leger i spesialisering nødvendig progresjon i sin kompetanseutvikling – og samtidig sikre redusert smitterisiko

MINDRE SMITTERISIKO. Digital undervisning kan være et viktig supplement for å gi leger i spesialisering nødvendig progresjon i sin kompetanseutvikling – og samtidig sikre redusert smitterisiko.

De regionale utdanningssentrene, Legeforeningens medisinske fagavdeling og Yngre Legers forening (Ylf), vil oppfordre kursledere, ledere og leger i spesialisering til å gripe mulighetene som ligger i digitale løsninger, der dette kan gi tilfredsstillende læringsutbytte.

Dermed sikrer vi at viktige utdanningsaktiviterer ikke stopper opp og at nødvendig kompetanseutvikling i helsetjenesten ivaretas.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!