Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Hvordan definerer vi helse?

Hvordan samfunnet definerer helse, utgjør en forskjell på hvordan vi behandler hverandre. Holdninger gir gjenklang og kan sette farge på hvordan vi velger å se andre mennesker.

Publisert: 2020-09-05 — 05.20

Øyvind Jank

Innlegg: Øyvind Jank, spesialsykepleier ved Psykiatrisk Klinikk, avdeling S5 på Sandviken Sykehus – og masterstudent i psykisk helse- og rusarbeid ved Høgskolen på Vestlandet (HVL)

SUNNHET OG HELSE knyttes til samfunnsverdier det anses som viktig å ha. God helse er en ressurs de fleste mennesker etterstreber. Et menneske som er sunt og ved god helse, ser samfunnet på som attraktivt fordi man er i stand til å produsere, og oppfylle vedtatte normer.

Hva samfunnet anser som god helse, kan noen ganger være i konflikt mellom en persons opplevelse av å ha tilfredsstillende fungering i dagliglivet, og definisjoner samfunnet setter som et akseptabelt nivå av helse.

BALANSEN. Helse fremstår i dag som en betydningsfull samfunnskapital. Helseinstitusjoner har nærmet seg og tilegnet seg trekk fra økonomistyring og produktivitet. Samfunnsinstitusjoner som har som mål å returnere mennesker tilbake til betalt arbeid, bruker medisinsk kompetanse for å utføre sine vurderinger.

Når mennesker måles etter produktivitet, kan det innebære en balansegang mellom forventning om stadig å oppnå høyere krav og ivaretakelse av egen helse, som er en forutsetning for å kunne arbeide. En persons helse er en unik ressurs som krever jevnlig arbeid og balanse mellom aktivitet og hvile – for å kunne opprettholdes.

PERSPEKTIVET. Samfunnets syn på helse kan påvirke hvordan personen ser seg selv. Samfunnet setter høye krav til produktivitet. Helst skal man lykkes på flere fronter. Et nærmest uoppnåelig ideal kan skapes av økt søkelys på alle de ulike livsmål man forventes å oppnå. Når forventede krav ikke innfris, kan det være viktig å huske at flere bidrag kan være verdifulle.

Det kan ligge en styrke i at ikke kun idealet får råde. Inkludering i arbeidsliv og andre samfunnsarenaer kan dra nytte av et bredt perspektiv på hva helse kan være, og hvordan den enkelte kan bidra med sin unike kompetanse.

Helse er ikke en forhandlingsvare, men summen av en persons evne til å kjenne mening i tilværelsen. Helse er fysisk og psykisk velvære

KRAVENE. Noen mennesker vil av ulike årsaker ikke være i stand til å oppfylle en vedtatt standard; kravene kan bli for høye. Dette kan gjøre noe med selvfølelsen til den som faller utenfor. Alle som ønsker å bidra, bør inkluderes fordi det kan representere en motvekt til et ideal veldig få kan oppfylle.

Et ideal er ikke nødvendigvis bra for vår livsførsel. Mennesker vokser når man gis muligheter og tillit. Inkludering av et større mangfold kan tilføre et rikere perspektiv som utfordrer hvordan vi tenker rundt hva som er produktivt.

HOLDNINGENE. Hvordan samfunnet definerer helse, utgjør en forskjell på hvordan vi behandler hverandre. Holdninger og språk kan påvirke. Holdningene vi utviser mot noen, betyr noe for hvordan personen oppfatter seg selv. Holdninger gir gjenklang og kan sette farge på hvordan vi velger å se andre mennesker. De fleste vil ønske å se seg selv som tolerant og inkluderende: Egne fordommer kan noen ganger være vanskelig å få øye på.

Helse er ikke en forhandlingsvare, men summen av en persons evne til å kjenne mening i tilværelsen. Helse er fysisk og psykisk velvære. Anerkjennelse fra andre mennesker kan være godt for ens egen helse. Inkludering i arbeidsliv og på andre samfunnsarenaer kan være helsefremmende faktorer. Et for stort søkelys på produktivitet er ikke nødvendigvis en motiverende faktor.

VERDIEN. Muligheter til å delta i arbeids- og samfunnsliv, bør tilrettelegge for et bredt mangfold. Når en ser at ved å utfylle hverandre og ta i bruk de sterke og svake sidene til hver enkelt, kan man utfordre det opplagt vedtatte.

Det finnes flere måter å delta i et produktivt og meningsfullt samfunnsliv på som kan være verdifulle, både for samfunnet og for den enkelte.

Ulike menneskelige kvaliteter kan tilføre et bredere perspektiv på hva helse kan være, for hver og en av oss. Hvordan behandler samfunnet mennesker som ikke produserer som forventet?

Ingen oppgitte interessekonflikter

Dagens Medisin 12/13-2020, fra Kronikk og debattseksjonen

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!