Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Misforståelse om tarmkreftkirurgi

Den videre prosessen vil, med god involvering av fagmiljøene, gi Helgelandssykehuset et beslutningsgrunnlag for videre arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet.

Publisert: 2020-09-03 — 14.29

Geir Tollåli

Innlegg: Geir Tollåli, fagdirektør i Helse Nord RHF

I MEDIEOMTALE, i ett tilfelle i Dagens Medisin, ble det fremstilt som et faktum at Helse Nord RHF har besluttet fortsatt tarmkreftkirurgi i Sandnessjøen. Dette er en misforståelse – og den blir gjentatt i andre medier.

SKAPTE URO. Da denne saken ble aktualisert i januar, skapte den uro i fagmiljøer i Helgelandssykehuset og usikkerhet blant pasienter og pårørende.

Det var viktig for Helse Nord RHF å bli orientert om saken, og det ble vi ved at vi fikk en gjennomgang sammen med Helgelandssykehuset.

BESLUTNINGEN. Basert på denne gjennomgangen besluttet administrerende direktør i Helgelandssykehuset å gjenoppta operasjonene. Styret i Helse Nord vedtok å ta gjennomgangen og Helgelandssykehusets beslutning til orientering.

Konklusjonen om å fortsette virksomheten, baserte seg på den informasjonen man da hadde

Konklusjonen om å fortsette virksomheten, baserte seg på den informasjonen man da hadde, og det var enighet i arbeidsgruppen om behov for en bredere gjennomgang som omfattet alle tarmkreftoperasjonene i samme periode som var utført ved Helgelandssykehuset, både i Mo i Rana og i Sandnessjøen.

OPPFØLGINGEN. Det er denne gjennomgangen som nå er i prosess i Helgelandssykehuset, i tråd med god praksis for arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet.

Rapportene – og videre prosess med god involvering av fagmiljøene – vil gi Helgelandssykehuset et beslutningsgrunnlag for videre arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet.

Helse Nord RHF vil bli holdt orientert om Helgelandssykehusets videre oppfølging.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!