Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

IKKE ENIG: – Jeg var ikke enig i gruppens konklusjon, men respekterer beslutningen som ble tatt av administrerende direktør om å gjenoppta operasjonene, sier fagsjef ved Helgelandssykehuset, Ida Bukholm. Arkivfoto.

Fagsjef var ikke enig i at det var forsvarlig å gjenoppta kreft-operasjonene

Fagsjefen ved Helgelandssykehuset HF, Ida Bukholm, var ikke enig i at man skulle gjenoppta tarmkreftkirurgien etter at den ble stoppet på grunn av kritiske tall på dødelighet.

Publisert: 2020-09-02 — 17.57
Denne artikkelen er over ett år gammel.

Saken er oppdatert klokken 20:42: Beslutningen om å starte opp operasjonene igjen ble ikke formelt vedtatt i Helse Nord-styremøtet, slik vi først skrev.  Vedtaket var slik: Styret tar adm. direktørs vurdering og anbefaling om at tarmkreftkirurgiske operasjoner ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen kan fortsette, til orientering.

 

I januar ble det satt søkelys på at Helgelandssykehuset HF kom svært dårlig ut når man måler 100 dagers postoperativ dødelighet i målingene fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft. Resultatene offentliggjøres årlig, og Kreftregisterets rapport ble offentliggjort 30.september 2019.

LES OGSÅ
Helgelandssykehuset i intern melding: – Operasjoner har vært til fare for pasientene

Den 12. januar ble det vedtatt å avlyse alle planlagte kreftkirurgiske operasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen, med umiddelbar virkning.

Få dager etterpå ble imidlertid kirurgien startet opp igjen, etter at sykehuset en gruppe med «ressurspersoner fra Helse Nord, det kirurgiske miljøet i Sandnessjøen, UNN og fagavdelingen i Helgelandssykehuset», konkluderte med at det ikke var «grunn til uro med hensyn til kvalitet og pasientsikkerhet ved tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset Sandnessjøen».

Mandag kveld publiserte Helgelandssykehuset en intranettmelding, der de skrev at tarmkreftkirurgien ved Helgelanssykehuset HF har vært til fare for pasientene. Dette gjorde de etter at Rana Blad omtalte saken samme kveld.

LES OGSÅ
Kraftig kritikk i eksterne rapporter: Fant avvik ved halvparten av operasjonene

Bakgrunnen er at det i kjølvannet av operasjonsstansen i januar er utført tre eksterne evalueringer av tarmkreftkirurgien ved Helgelandssykehuset.

Dagens Medisin har fått innsyn i evalueringene, der tre ulike sykehus (OUS, St.Olavs og UNN) har vurdert 104 operasjoner ved sykehuset i Mo i Rana og 49 ved sykehuset i Sandnessjøen. 

To av de tre evalueringene viser at mange av operasjonene har vært uforsvarlige. 

Fagsjef ved Helgelandssykehuset HF Ida Bukholm, som for øvrig også er professor i gastrokirurgi og professor II i pasientsikkerhet, var med på bestillingen av de tre eksterne evalueringene som nå foreligger.

Hun var ikke enig i at det var forsvarlig å gjenoppta kirurgien i januar, sier hun til Dagens Medisin. På spørsmål om hun stilte seg bak den gruppen som mente operasjonene skulle gjenopptas, svarer Bukholm:

– Jeg var ikke enig i gruppens konklusjon, men respekterer beslutningen som ble tatt av administrerende direktør om å gjenoppta operasjonene.

Helse Nord tok opp saken noen dager senere i sitt styremøte den 20. januar.

– Hva tenker du om at det ble bestemt at kirurgien skulle starte opp kirurgien igjen?

–  Den beslutningen ble tatt i Helgelandssykehuset av administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir. Den beslutningen respekterer jeg. Men jeg var ikke enig i konklusjonen i undersøkelsen. Jeg vil understreke at jeg er fagsjef i Helgelandssykehuset og rapporterer til medisinsk direktør, sier Bukholm.

Funnene i de eksterne evalueringene gir klare anbefalinger om å samle tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset med én felles faglig ledelse, viser Bukholm til, noe også administrerende direktør ved Helgelandssykehuset HF, Hulda Gunnlaugsdóttir, har vist til.

– I hvilken grad vil samling av kirurgien gi et mer forsvarlig helsetilbud, mener du?

–  En slik samling kan bidra til å styrke og sikre kvaliteten på denne typen kirurgi i Helgelandssykehuset. For eksempel kan det skape felles prosedyrer for tarmkreftkirurgien i foretaket, slik at det sikres god kvalitet og pasientsikkerhet i hele forløpet, sier Bukholm.

Har utført 27 tarmkreftoperasjoner

Det er utført 11 tarmkreftoperasjoner i Sandessjøen, og 16 i Mo i Rana etter at operasjonene ble gjenåpnet den 18 januar, opplyser Bukholm.

–  Evalueringen fra St.Olavs hospital kom den 24. juni, hvor mange operasjoner har vært utført siden da og fram til nå – fordelt på Sandessjøen og Mo i Rana?

–  Tre i Sandnessjøen og ingen i Mo i Rana.

Dagens Medisin forsøkte tirsdag å få kontakt med medisinsk fagdirektør ved Helgelandssykehuset, Fred Mürer, fordi vi ønsker svar på om han var enig eller uenig i at det var riktig å starte opp kirurgien igjen. Kommunikasjonsdirektøren ved Helgelandssykehuset, skriver i en SMS at vi vil få svar onsdag.

Samler tarmkreftkirurgien

Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset HF, Hulda Gunnlaugsdóttir, sier følgende til Dagens Medisin om de tre evalueringene som nå er kommet:

–  Som et ledd i vårt kvalitetsarbeid har vi bestilt tre rapporter som ser på kvaliteten på operasjoner i forbindelse med tykktarmskreft i årene 2016-2019. Disse er bestilt av administrerende direktør i samarbeid med fagmiljøene ved Helgelandssykehuset, og er et resultat av kvalitetsarbeidet i etterkant av den midlertidige stansen på kreftkirurgien i januar.

– Når ble dere klar over funnene i dem?

– Vi fikk disse rapportene tilsendt på følgende tidspunkter: St. Olav-rapporten kom 24. juni, rapporten fra UNN kom 5. august og rapporten fra Oslo Universitetssykehus kom 20. august.

– Blir operasjonene i Sandessjøen stoppet igjen?

–  Funn i rapportene gir klare anbefalinger om å samle tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset med én felles faglig ledelse og vi starter nå en prosess for dette. Hvordan operasjonene organiseres blir opp til en faglig ledelse å vurdere.

Helgelandssykehuset har opprettet en krisetelefon i forbindelse med tarmkreftkirurgi-saken dersom pasienter og pårørende som ønsker å komme i kontakt med dem.

 

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!