Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

ENGASJERT PANEL: Paneldebatten om offentlig anbud på hiv-legemidler engasjerte både panelet og deltakerne på DM Arena HIV. Fra venstre: Marius Trøseid (OUS), Rafael Alexander Modahl Leiva (Haukeland), Anne-Karin Kolstad (HivNorge), Vidar Ormaaasen (OUS) og Line Walen (LMI).

Foto: Vidar Sandnes

Vil koordinere LIS-anbefalinger og hiv-retningslinjer

– Jeg vil jobbe for at vi kan få koordinert LIS-anbefalingene fra anbudet på hiv-legemidler med de reviderte faglige retningslinjene, sier infeksjonslege Rafael Alexander Modahl Leiva.

Publisert: 2020-09-01 — 20.42

FELIX KONFERANSESENTER, OSLO: Leiva, som er overlege ved infeksjonsseksjonen på Haukeland universitetssykehus og medlem i LIS hiv spesialistgruppe, kom med uttalelsene under en pandeldebatt om anbud på hiv-legemidler under DM Arena HIV-seminaret på Felix konferansesenter i Oslo tirsdag.

Dagens Medisin har i tidligere saker skrevet at de reviderte retningslinjene for hiv-behandling, som publiseres etter at anbefalingene fra hiv-anbudet kommer, har vært ufordelaktige for anbudsvinner i de to foregående anbudene.

Bente Magny Bergersen, seksjonsoverlege ved Infeksjonsmedisinsk poliklinikk på OUS Ullevål, poengterte i sitt foredrag om reviderte retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv, at de ikke kan gjøre noe med når deres retningslinjer kommer.

– De burde være ferdig når det er anbud, men årsaken til at det ikke kommer før jul er fordi vi venter på det som kommer fra den europeiske hiv-kongressen . Dermed blir det ikke forandring på vårt tidspunkt.

– Vi har en mulighet til å forskyve, slik at vi synkroniserer bedre, sa Leiva, som poengterte at spesialistgruppen følger retningslinjene.

– Men feilen er at de kommer etter LIS-anbudet, derfor må man korrigere.

Feil med kommunikasjonen
Hvordan anbefalingene er formulert ble tema i debatten. Infeksjonslegene Vidar Ormaasen og Marius Trøseid ved OUS , har tidligere vært uttalt kritiske mot anbudsordningen for hiv-legemidler. De var også deltagende i debatten. Ormaasen var kritisk til kommunikasjonen i ordningen.

– Det står ikke at langtidspasienter ikke skal bytte, det står ingen steder. Problemet er at anbudet kommer annethvert eller hvert tredje år. Alle skjønner at det ikke er bra for dem som skal leve med dette i 40-50 år, sa Vidar Ormaasen, overlege infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS Ullevål.

– Det er ikke krav om bytte, men at man skal vurdere å bytte. Man skal ta hensyn til historikk, sa Erik Hviding, seniorrådgiver i Sykehusinnkjøp, fra første rad i salen.

– Pasientperspektivet mangler. Det er en måte å tilnærme seg pasienten på som er krevende. Når det står medisinske årsaker, er det åpent for tolkning, svarte Ormaasen.

– På Haukeland har vi ikke tvunget noen pasienter, det er det som er intensjonen. Det andre poenget er at vi burde vært bedre synkronisert. LIS-anbudet burde komme etter de reviderte faglige retningslinjene, sa Leiva.

Skal ikke erstatte faglige retningslinjer
Line Walen, seniorrådgiver Legemiddelindustrien, spurte representanten fra LIS hiv-spesialistgruppe om hva som er deres vurdering av faglig likeverdige legemidler.

– Det basale er å få kontroll på virusproduksjon. I tillegg må man ha god toleranse hos pasienten, derfor har enkelte legemiddel seilt opp. Når de kriteriene er oppfylt er neste kriteria at legemiddelet som kommer i første konkurransegruppe skal være egnet for mesteparten av pasientene, svarte Leiva.

– Vil dere publisere skriftlig begrunnelse?

– Vi har ikke ambisjon om at anbefalingene fra LIS-gruppen skal erstatte faglige retningslinjer. Vi følger retningslinjene. Faggruppen må legge rammene, men det har vært vanskelig å få koordinert, sa Leiva. 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!