Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Skal farmasøyter få rekvirere influensavaksine?

De aller fleste ønsker at farmasøytene skal få rett til å rekvirere influensavaksiner.

Publisert: 2020-08-11 — 05.06

Per T. Lund

Innlegg: Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen

DAGENS MEDISIN har publisert en serie artikler som refererer et utvalg av innspillene som Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har fått i høringen om å gi farmasøyter rett til å rekvirere influensavaksiner.

Når jeg leser disse artiklene, kan jeg få inntrykk av at motstanden overfor forslaget er større enn den egentlig er. Det ligger i journalistikkens natur å peke på uenighetene, så ikke noe galt i det.

NESTEN UNISONT. Realiteten er imidlertid en nesten unison støtte til forslaget. Helsetilsynet skriver blant annet at «apotekene kan avlaste andre deler av helsetjenesten og bidra til at flere vaksinerer seg».

Også Legemiddelverket støtter forslaget.

Les også: Vil la farmasøyter rekvirere koronavaksine

TILSLUTNING. I Dagens Medisins oppsummeringer kan man få inntrykk av at Folkehelseinstituttet (FHI) er sterkt uenig i forslaget, men en annen forståelse av instituttets høringssvar er at forslaget ikke går langt nok. FHI mener man burde ha tatt seg tid til å lage en ordning som også kunne inkludert andre helsepersonellgrupper. Det kan være fornuftig på lengre sikt.

For å sikre at apotekene kan bidra mer effektivt med vaksinering allerede i høst, er det imidlertid mest hensiktsmessig å foreta disse endringene i flere etapper.

Vi kan gjøre tilgangen lettere og bidra til å øke vaksinedekningen i en tid der sårbare pasienter trenger all den beskyttelsen de kan få

FHI er også klar på at instituttet gir sin «tilslutning til at det er vaksinefaglig forsvarlig at farmasøyter kan rekvirere standard sesonginfluensavaksiner til apotekkunder som ønsker dette. Apotekbransjen har gjennomgående gode systemer for opplæring og kvalitet på tjenester, og har grunnleggende forståelse for legemiddelhåndtering».

UNTTATT LEGEFORENINGEN. I tillegg er en rekke store helseinstitusjoner, som Helse Midt-Norge HF, Helse Bergen HF, OUS og UNN, enige i forslaget.

Av større nasjonale aktører, er det egentlig bare Legeforeningen som går eksplisitt imot forslaget, uten at jeg skal gå inn i en diskusjon om dette her.

Jeg føler meg trygg på at HOD er i stand til å oppsummere og gruppere høringsinnspillene omtrent slik jeg har gjort her.

BEDRE VAKSINEDEKNING. For oss i apotekbransjen er det viktigste at farmasøytene kan rekvirere influensavaksiner fra høsten.

Slik kan vi gjøre tilgangen lettere og bidra til å øke vaksinedekningen i en tid der sårbare pasienter trenger all den beskyttelsen de kan få.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Henning Jensen 12.08.2020 11.16.58

  Lege

  Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen -" De aller fleste ønsker at farmasøytene skal få rett til å rekvirere influensavaksiner." Ingen oppgitte interessekonflikter Det må visst være dagens joke :)

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!