Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

FØLGES OPP HJEMME: Pasienter ved OUS og UNN vil få tilgang til et nettbrett og eventuelt tilpasset måleutstyr, og kan via en app rapportere inn verdier og symptomer til helsepersonell på sykehuset. Illustrasjonsfoto: Getty Images

55 millioner til helseinnovasjon tilknyttet covid-19

Forskningsrådet deler ut midler til ni prosjekter innen helseinnovasjon. Et av prosjektene som støttes er et prosjekt med hjemmeoppfølging av polikliniske pasienter.

Publisert: 2020-07-03 — 14.52

Av de 31 søkerne på en hasteutlysning om forskning på helseinnovasjon med relevans for covid-19, har ni av søkerne nå fått finansiering fra Forskningsrådet. Prosjektene har en varighet på ett til tre år.

–  Prosjektene som nå finansieres retter seg mot behov i offentlige helse- og omsorgstjenester for utvikling av forskjellige typer ny diagnostikk og avstandsoppfølging som skal føre til bedre og mer effektiv behandling og oppfølging av covid-19-pasienter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding fredag.

Se hele listen over tildelinger nederst i saken.

Skal gi oppfølging hjemme

Et av prosjektene som har fått støtte er et samarbeid mellom Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus (OUS), Kreftavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), Kreftforeningen, C3 Center for Connected Care og selskapet Dignio.

Ved både UNN og OUS skal pasienter som har blitt behandlet ved sykehuset følges opp hjemme. Prosjektet skal blant annet undersøke om pasientene oppnår redusert smitterisiko og opplever økt medvirkning.

– Målet for prosjektet er at pasienter som er behandlet for blant annet hjertesykdom, kan overvåkes og følges opp hjemme på samme måte som i sykehuset, sier avdelingsleder Erik Fosse ved Intervensjonssenteret om prosjektet ved OUS.

Selskapet Dignio er prosjektansvarlig for prosjektet, som starter opp til høsten.

– Er det noe korona har lært oss, så er det at det er mulig å bruke teknologi i helsesektoren når viljen er der. Det kan bidra til gevinster både for pasientene og for helsevesenet, og det er det vi ønsker å se nærmere på med dette forskningsprosjektet, sier daglig leder Lars Christian Dahle.

 

Dette er prosjektene som har fått støtte:

Blood test to predict the severity of COVID-19, AGE LABS AS

Innføring av klinisk testet digital integrert oppfølging av polikliniske pasienter under og etter pandemi, DIGNIO AS

Development of a novel high-throughput COVID-19 antibody test, GENTIAN AS

Samhandlingsapplikasjoner i helsetjenesten for kriser og daglig drift, IMATIS AS

An artificial intelligence platform to identify T cell targets for rapid response tests during pandemics: application to SARS-CoV-2, NEC ONCOIMMUNITY AS

Enkel og trygg pårørendekontakt, NO ISOLATION AS

 Utvikling av antistoffbasert teknologi for behandling av COVID-19-infeksjon, NORIMUN AS

SystemicPandemicRisk Management, STEPCHANGE AS

COVIdig- beste praksis for videoløsninger og digitalt tilsyn i helsetjenestene, TELLU IOT AS

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!