Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Akson løser ikke dagens utfordringer

Dersom Akson ender som en kommunal journal, frykter vi for at systemet blir uegnet som medisinsk journal.

Publisert: 2020-06-25 — 09.00

Kjellaug Enoksen

Innlegg: Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege og leder av Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin.

I SITT SVAR til byråd Robert Steen i Oslo kommune beskriver helseminister Bent Høie (H) Akson som et godt gammeldags borettslag. Det eies av alle andelseierne, men det er de som er med fra begynnelsen som har mest innflytelse for hvordan borettslaget blir bygget.

I antall utgjør leger en liten andel av de ansatte i sykehjem. Derfor er sykehjemsleger i liten grad tatt med på råd ved beslutning om å signere intensjonsavtalen om Akson.

LØSER IKKE UTFORDRINGENE. Akson løser ikke dagens utfordringer. Dagens dokumentasjonssystem i pleie- og omsorgssektoren bygger på system for kommunal saksbehandling laget tidlig på 1990-tallet. Systemene er uegnet for medisinsk virksomhet.

Akson er lansert som et nasjonalt prosjekt for felles kommunal-, journal- og samhandlingsløsning, men det er uklart hva myndigheten håper å få ut av prosjektet. Prosjektet har et tidsperspektiv på 10-15 år. Ved tilsyn tilbake til 2008 har Statens helsetilsyn varslet om alvorlige problem med journaler i sykehjem. Til tross for dette er lite gjort og leger i sykehjem sliter fortsatt med dysfunksjonelle og mangelfulle pasientjournaler.

BEKYMRINGEN. Vår bekymring er at kommuner som signerer intensjonsavtalen, setter på vent all utvikling og nyinvesteringer i journalløsninger.

Kommunen trenger robuste system for saksbehandling, pleie- og omsorg.

Vår bekymring er at kommuner som signerer intensjonsavtalen, setter på vent all utvikling og nyinvesteringer i journalløsninger

Signaler fra Direktoratet for e-helse er at Akson skal være en kommunal journal og at fastleger skal få beholde sine journalsystem.

Dersom Akson ender som en kommunal journal, frykter vi for at systemet blir uegnet som medisinsk journal.

DAGENS SYSTEMER. Kommunale sykehjem er ikke lenger rene pleieinstitusjoner. Liggetid i sykehus går ned og ansvaret for å fullføre medisinsk behandling, rehabilitering, lindrende behandling og lignende, er overført til allmennleger. En fullverdig medisinsk journal, til bruk for pasienter innlagt i sykehjem, er avgjørende for å gi god behandling. Fortsatt er telefaks, brev og telefon viktig når det skal bestilles prøver og undersøkelser eller hentes inn informasjon fra fastlege, sykehus og andre samarbeidspartnere.

Det finnes gode journalsystemer på markedet i dag. Det er ikke nødvendigvis slik at Akson kommer med en bedre løsning enn det som allerede er der.

KJERNEJOURNALEN. Pasientforeninger har støttet opp om Akson med den begrunnelse at pasienter skal slippe å bære på sin egen historie og fortelle alt hver gang de kommer til lege.

Pasienter som innlegges i sykehjem, er ofte ute av stand til å fortelle detaljert om egen sykdom og medisinbruk. De trenger hjelp fra pårørende, fastlege og andre som kjenner deres historie. Kjernejournal, pasientens legemiddelliste og et oversiktlig journalsystem løser dette problemet.

VI TRENGER FLERE SPOR. Helseplattformen i Helse Midt-Norge er under utvikling. Det må jobbes videre langs flere spor.

Med mange andelseiere i borettslaget Akson ender det fort opp med noe som ingen vil vedkjenne seg.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Kjell Krüger 29.06.2020 13.56.10

  Overlege

  Ja, drømmene om hvilke gevinster som kan realiseres ved at helsearbeidere skal fortsette å gjøre det de alltid har gjort, bare på en litt mer strømlinjeformet/digital måte, er hinsides en hver realisme. Og hinsides 20 milliarder. Bergen kommune har de siste 3 årene brukt DIPS GBD, strukturert journalsystem, på alle sykehjem. Ingen problemer, alle yrkesgrupper fornøyd, legene euforisk, utstrakt beslutningsstøtte, alle de styrings- og virksomhetsdata fantasien kan komme på. Nesten null behov for support. Det hele har kostet kommunen ubetydelige summer. Bare bagateller gjenstår for å tilføre systemet elementer for all nødvendig/realistisk samhandling. Det er bare snakk om å få lov til å gjøre det. AKSON er en klam hånd over slike prosesser, og over norsk industriutvikling på et område Norge har vært ganske langt fremme. Til nå.... Kjell Krüger

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!